HR Akademija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 80 sat(i)
EduCentar cijena: 1.690 EUR
+ PDV
1.900 EUR -

Naziv: Mirakul edukacijski centar

Kategorija: Poslovna edukacija Kategorija: On-line edukacija

Opis

18. travnja 2024. - 11. srpnja 2024.

 • 10 redovnih modula
 • 80 nastavnih sati

Mjesto održavanja predavanja i radionica: Hibridno - Canopy by Hilton Zagreb i Online

Svi moduli u sklopu HR Akademije izvodit će se hibridno, tako da polaznici koji nisu u mogućnosti sudjelovati na edukaciji u Zagrebu imaju mogućnost praćenja online live prijenosa programa putem Zoom platforme. Komunikacija tijekom prijenosa je dvosmjerna, što podrazumijeva aktivno sudjelovanje svih, bez obzira na lokaciju praćenja iste. Na svakom modulu svi polaznici imaju mogućnost izbora žele li sudjelovati uživo ili online, ovisno o tome što im više odgovara u određenom trenutku. Sva predavanja će biti snimljena tako da polaznici, ako neki modul ne mogu pratiti uživo u zakazanom terminu, mogu isti pogledati kao online snimku u vrijeme koje njima odgovara.

HR Akademija upravljanja ljudskim potencijalima u organizaciji Mirakul Edukacijskog centra osmišljena je kako bi potaknula sustavni pristup managementu ljudskih potencijala u procesnom i praktičnom kontekstu te kako bi se ohrabrilo korištenje najboljih hrvatskih, ali i svjetskih HR praksi.

Ljudski potencijali jedan su od ključnih resursa i izravni sudionik poslovnog razvoja i ekspanzije svake organizacije. Organizacije privlače, zapošljavaju, motiviraju i razvijaju svoje ljudske potencijale kao temeljne pokretače sadašnjih i budućih uspjeha. Vodeće tvrtke pružaju priliku za razvoj ambicioznim zaposlenicima, željnim znanja i uspjeha. Raznolikost menadžmenta ljudskim potencijalima i dinamika širenja na nova tržišta zahtijeva kontinuirano unapređenje managerskih i specijalističkih vještina zaposlenika kako bi oni bili sposobni i voljni odgovoriti na zahtjeve i dinamiku poslovanja, a sve te vještine razvijaju se pohađanjem HR Akademije.

Pregled programa po modulima:

MODUL 1:

Business & HR Strategy - Strateški menadžment ljudskih potencijala

Datum početka:  18. travnja 2024. (09:00 - 16:00 h)

Predavačica: Matilda Ivaniš Knez

Sadržaj modula:

 • Strateški ciljevi organizacije i funkcije upravljanja ljudskim resursima
 • Organizacija i procesi upravljanja
 • Planiranje radne snage
 • Upravljanje troškovima rada
 • Usavršavanje i razvoj talenata
 • Plaće, upravljanje učinkom i sustavi nagrađivanja
 • Interna komunikacija  i zadovoljstvo radnika
 • Upravljanje podacima (HR analitycs)
 • Proces formulacije srategije i uloga HR-a
 • Primjer uloge HR-a u strateškom planiranju organizacije - Case Study Robin Hood
 • Gupni rad na case study-u
 • Primjer uloge HR-a u implementaciji strategije - Transformacija kompanije kroz HR strategiju- primjer iz Hrvatske
 • Zaključak

MODUL 2:

HR Planning and Recruitment - Učinkovito planiranje i regrutacija zaposlenika

Datum početka: 25. travnja 2024. (09:00 - 16:00 h)

Predavačica: Ana Spasojević

Sadržaj modula:

 • Analiza regrutacijskih potreba i potrebnih novih vještina
 • Fluktuacija zaposlenika i planiranje popunjavanja upražnjenih radnih mjesta
 • Izrada plana i kalendara zapošljavanja
 • Analiza radnog mjesta
 • Izrada kataloga poslova i sistematizacije radnih mjesta
 • Definiranje kompetencija pojedinog radnog mjesta
 • Korištenje različitih regrutacijskih kanala i alata
 • Planiranje troškova zapošljavanja
 • Priprema oglasa za posao i oglašavanje radnog mjesta
 • Planiranje selekcijskog procesa

MODUL 3:

HR Selection Process – Proces zapošljavanja i selekcija kandidata

Datum početka: 10. svibnja 2024. (09:00 - 16:00 h)

Predavačica: dr.sc. Veseljka Lovrić

Sadržaj modula:

09:00 - 12:15 sati - Veseljka Lovrić

 • Profesionalna selekcija – značenje i važnost
 • Abeceda selekcije: pouzdanost, valjanost, objektivnost
 • Definiranje selekcijskog kriterija i prediktora radne uspješnosti
 • Faze i organizacija selekcijskog postupka
 • Koje alate koristiti u selekciji?
 • Koje alate mogu koristiti ne-psiholozi?
 • Trendovi u području profesionalne selekcije
 • Selekcijski intervju
 • Pogreške procjene i kako umanjiti njihov efekt
 • Kako se pripremiti za intervju
 • Vještine potrebne za efektivno provođenje intervjua
 • Socijalno poželjno odgovaranje – što s njim u intervjuu
 • Kompetencijski intervju – priprema pitanja i evaluiranje odgovora
 • Donošenje selekcijske odluke

MODUL 4:

Performance management - Upravljanje uspješnosti zaposlenika

Datum početka: 16. svibnja 2024. (09:00 - 16:00 h)

Predavačica: Hrvojka Kutle

Sadržaj modula:

 • Kompetencije i očekivanja – baza za upravljanje i mjerenje uspješnosti
 • Upravljanje radnom učinkovitošću – postavljanje ciljeva, mjerenje, feedback, ocjenjivanje (primjeri iz prakse)
 • Individualna i timska učinkovitost
 • Uspješnosti zaposlenika: higijenici, motivacija, uloge u procesu (zaposlenik – manager – organizacija)…
 • Razgovor sa zaposlenikom – osnovni HR alat (praktičan rad)
 • Low-performeri: što i kako s njima (primjeri iz prakse)

MODUL 5:

Talent Management & Retaining - Uspješno upravljanje i zadržavanje talenta

Datum početka:  24. svibnja 2024. (09:00 - 16:00 h)

Predavačica: Matilda Ivaniš Knez

Predavačica: Hrvojka Kutle

Sadržaj seminara:

 • Što je sve Talent Management
 • Organizacijska kultura i talenti
 • Tko su talenti – različiti pristupi
 • Ključni elementi procjene – upravljanje učinkom i definiranje potencijala
 • Razvoj talenata
 • Razvoj talenata kao kompetitivna prednost
 • Zadržavanje talenata
 • Poslovni slučaj

MODUL 6:

Organizational Learning & Knowledge Management - Upravljanje edukacijama i znanjem zaposlenika

Datum početka:  6. lipnja 2024. (09:00 - 16:00 h)

Predavačica: Đurđica Preočanin Korica

Sadržaj modula:

 • Organizacijski razvoj i razvoj pojedinaca – na koji način uče organizacije
 • Povezanost razvoja pojedinaca i razvoja organizacijskih kompetencija – princip spojenih posuda
 • Knowledge management organizacije
 • Kako uče odrasli
 • Uloge u razvojnim procesima – HR, neposredni rukovoditelj, pojedinac
 • Identifikacija razvojnih potreba – alati i načini analize razvojnih potreba
 • Vrste razvojnih inicijativa: treninzi, učenje od drugih i s drugima, učenje kroz rad i zadatke (70/20/10 model)
 • Treninzi – soft i tehničke vještine, vrste i odabir ponuđača, interni vs. eksterni treneri
 • Coaching, mentoring, shadowing i ostale metode učenja od drugih ljudi
 • Interne razvojne inicijative (onboarding, interni treneri, interne razvojne akademije)
 • Osiguravanje podrške menadžmenta i pojedinaca za razvojne inicijative
 • Integracija znanja naučenih na treningu u svakodnevni rad – potrebni (pred)uvjeti
 • Kanali i modaliteti učenja i razvoja, trendovi u području razvoja pojedinaca i organizacija

MODUL 7:

Real time HR, Effectively using HR analytics & Metrics HR analitika i metrika - Znamo li vrijednost kojom HR doprinosi businessu?

Datum početka: 13. lipnja 2024. (09:00 - 16:00 h)

Predavačica: Gordana Frgačić

Sadržaj modula:

 • Što je HR metrika i analitika
 • Što mjerimo, kako odabrati što i kako trebamo mjeriti
 • Usklađivanje HR metrike s ključnim ciljevima i strategijom organizacije te inicijativama HR-a
 • Smjernice za poboljšanje HR metrike u svojoj organizaciji
 • Komunikacija i interpretacija rezultata i prijedloga temeljenih na dobivenim rezultatima

MODUL 8:

Reward Management Systems - Organizacijski sustavi motiviranja i nagrađivanja

Datum početka: 20. lipnja 2024. (09:00 - 16:00 h)

Predavačica: dr.sc. Jasminka Samardžija

Sadržaj modula:

 • Orijentacija organizacije na ciljeve, rezultate i izazove
 • Koja je veza između motivacije i nagrađivanja? – Motivacijski i kompenzacijski karakter plaće
 • Suvremeni principi i zakoni motivacije zaposlenika – praktična „to do“ tablica
 • Intrinzične i ekstrinzične nagrade –  primjena u poslovnoj praksi, izazovi
 • Koliko platiti? Planovi plaće prema postignuću – case study
 • Individualni, grupni i organizacijski  sustavi nagrađivanja zaposlenika – primjeri
 • Direktne i indirektne managerske kompenzacije – primjeri
 • Modeli nagrađivanja (prodajni, administrativni, operativni) – primjeri iz prakse

MODUL 9:

Organisational (Re)Design - Utjecaj organizacijskog dizajna na uspjeh HR-a

Datum početka: 4. srpnja 2024. (09:00 - 16:00 h)

Predavačica: Mihaela Smadilo

Sadržaj modula:

 • Uvod u temeljne elemente organizacijskog dizajna
 • Osnove organizacijske transformacije (Holistic Design, Best Fit Design)
 • Pregled tradicionalnih organizacijskih formi (vertikalno fokusirani, horizontalno fokusirani, višedimenzionalni)
 • Pregled suvremenih organizacijskih formi (oblik fokusiran na ljude, usmjeren na povezanost, višedimenzionalni, digitalni)
 • Razvoj organizacijskog dizajna (kreiranje organizacijske arhitekture bazirane  na organizacijskoj formi, dovršavanje dizajna)
 • Odabir i primjena vaše nove arhitekture (provođenje, implementacija i upravljanje organizacijskim dizajnom)
 • Sažetak i zaključci

MODUL 10:

Employer Branding & HR Marketing – Istaknite svoj brand i privucite najbolje ljude

Datum početka: 11. srpnja 2024. (09:00 - 16:00 h)

Predavačica: Marija Felkel

Sadržaj modula:

 • Novi trendovi na tržištu rada – Future of work
 • Razumijevanje kompanijske strategije i poslovnih potreba
 • Što je Employer Branding i zašto je važan?
 • Tko je odgovoran za Employer Branding?
 • Što je EVP?
 • Marketinške taktike i alati kao novi trendovi u zapošljavanju (Recruitment Marketing, Social Media recruiting…..)
 • Gdje prestaje Employer Branding a počinje Recruiting?
 • Candidate Persona ili tko je naš idealan zaposlenik?
 • Planiranje i implementiranje Employer Branding strategije
 • Kako i gdje promovirat Employer Brand?
 • Interna i eksterna komunikacija
 • Može li se mjeriti uspješnost Employer Branding strategije?
 • Iskustva i primjeri iz prakse – kako to rade najbolji?

Ciljna skupina polaznika:

Voditelji i zaposlenici HR odjela, pravnih i kadrovskih poslova, manageri na svim razinama, djelatnici javnih institucija i poduzeća, mali i srednji poduzetnici, voditelji projekata te svi koji žele usvojiti znanja i vještine primjene suvremenog koncepta HRM-a.

Napomena: Svi moduli mogu se pojedinačno slušati kao zasebni seminari i navedeni su u Najavi seminara.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena programa:  1.900,00 € + PDV

Promotivna cijena programa za rane prijave i uplate: 1.690,00 € + PDV


U slučaju više zainteresiranih polaznika unutar organizacije, u mogućnosti smo ponuditi InHouse radionicu prilagođenu primjerima iz poslovanja klijenta. Uz sam trening provodimo pripremne i popratne aktivnosti, a vrijeme edukacije i lokaciju prilagođavamo klijentu.


Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust od 10% na ukupnu cijenu programa. Redovnim studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta na redovnu cijenu programa.

Snimke održanih seminara dostupne su na zahtjev, uz poseban promotivni popust od 30% na redovnu cijenu.


Module je moguće polaziti i pojedinačno, a svaki propušteni modul može se nadoknaditi s idućom generacijom. Moguće je i plaćanje na 3 ili na 6 rata (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).


Za polaznike su osigurani ručak i materijali na svim predavanjima.
Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.