HR Akademija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 56 sat(i)
EduCentar cijena: 8.600 kn + PDV

Naziv: Mirakul edukacijski centar

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

5. listopada - 25. siječnja 2019. godine

Mjesto održavanja predavanja i radionica: FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – Green Gold

Ljudski potencijali jedan su od ključnih resursa i izravni sudionik poslovnog razvoja i ekspanzije svake organizacije. Organizacije privlače, zapošljavaju, motiviraju i razvijaju svoje ljudske potencijale kao temeljne pokretače sadašnjih i budućih uspjeha. Raznolikost i dinamika širenja na nova tržišta zahtijeva kontinuirano unaprjeđenje managerskih i specijalističkih vještina zaposlenika kako bi oni bili sposobni i voljni odgovoriti na zahtjeve i dinamiku poslovanja, a najbolje tvrtke pružaju priliku za razvoj ambicioznim zaposlenicima, željnim znanja i uspjeha.

HR Akademija u organizaciji Mirakul Edukacijskog centra osmišljena je kako bi potaknula sustavni pristup managementu ljudskih potencijala u procesnom i praktičnom kontekstu te kako bi se ohrabrilo korištenje najboljih hrvatskih, ali i svjetskih HR praksi.

Pregled programa po modulima:

MODUL 1:
Business & HR Strategy - Strateški menadžment ljudskih potencijala

Sadržaj seminara:

09.00 – 13.00 – Gordana Fabris

 • Strateški ciljevi organizacije i funkcije upravljanja ljudskim resursima
 • Organizacija i procesi upravljanja
 • Planiranje radne snage
 • Upravljanje troškovima rada
 • Usavršavanje i razvoj talenata
 • Plaće, upravljanje učinkom i sustavi nagrađivanja
 • Interna komunikacija  i zadovoljstvo radnika
 • Upravljanje podacima (HR analitycs)

14.00 – 16.00 – Ivan Bartulović

 • Proces formulacije srategije i uloga HR-a (nastavak na Gordanin dio)
 • Primjer uloge HR-a u strateškom planiranju organizacije- Case Study Robin Hood
 • Gupni rad na case study-u
 • Primjer uloge HR-a u implementaciji strategije- Transformacija kompanije kroz HR strategiju- primjer iz Hrvatske
 • Zaključak


MODUL 2:
Agile HR - Digital innovation of HR Selection, Recruitment & Training - Digitalna inovacija u selekciji, regrutiranju i razvoju zaposlenika

Sadržaj seminara:

09.00 – 13.00 – Iva Sušec

 • Kako pristupiti pronalasku kandidata
 • Regrutiranje – praktični instrumenti i tehnike selekcija
 • E-regrutiranje – korporativne stranice, portali za zapošljavanje, društvene mreže (LinkedIn, Facebook)..
 • Svjetske prakse u novim načinima selekcije
 • Employer branding – kako koristiti marketing u privlačenju kandidata
 • Sveobuhvatno selekcijsko intervjuiranje – obrasci i pitanja
 • Upotreba tehnologije u procesu selekcije

14.00 – 16.00 – Marino Miloš

 • Kriteriji, prediktori i radna uspješnost
 • Budućnost testova i selekcije
 • Uvođenje u posao (‘Onboarding’)
 • Poveznica s organizacijskom kulturom i  razvojem zaposlenih


MODUL 3:
Performance consulting - Job Evaluation, Appraisal, Promotion & Transfers - Praćenje radne uspješnosti, procjena posla, promocija i transferi


Sadržaj seminara:

 • Procjena posla – od analize radnog mjesta do opisa posla (primjeri iz prakse)
 • Kompetencije kao osnova HR procesa (primjeri iz prakse)
 • Upravljanje radnom učinkovitošću – postavljanje ciljeva, davanje povratne informacije, ocjenjivanje (primjeri iz prakse)
 • Razgovor sa zaposlenikom-osnovni alat u HR-u (u svrhu postavljanja ciljeva, davanja povratne informacije, karijerni intervju, itd; primjeri iz prakse)
 • Upravljanje karijerom – koja je uloga zaposlenika, menadžera, poslodavca (mobilnost, promocije; primjeri iz prakse)
 • Low-performeri – a što s njima (primjeri iz prakse)


MODUL 4:
Employee Experience – Successfully Managing & Retaining Talent - Uspješno upravljanje i zadržavanje talenta

Sadržaj seminara:

9.00-13.00 – Matilda Ivaniš Knez

 • Što je sve Talent Management
 • Organizacijska kultura i talenti
 • Tko su talenti – različiti pristupi
 • Ključni elementi procjene – upravljanje učinkom i definiranje potencijala
 • Razvoj talenata

14.00-16.00 – Hrvojka Kutle

 • Razvoj talenata kao kompetitivna prednost
 • Zadržavanje talenata
 • Poslovni slučaj


MODUL 5:
Reward Management Systems - Organizacijski sustavi motiviranja i nagrađivanja

Sadržaj seminara:

 • Orijentacija organizacije na ciljeve, rezultate i izazove
 • Koja je veza između motivacije i nagrađivanja? – Motivacijski i kompenzacijski karakter plaće
 • Suvremeni principi i zakoni motivacije zaposlenika – praktična „to do“ tablica
 • Intrinzične i ekstrinzične nagrade –  primjena u poslovnoj praksi, izazovi
 • Koliko platiti? Planovi plaće prema postignuću – case study
 • Individualni, grupni i organizacijski  sustavi nagrađivanja zaposlenika – primjeri
 • Direktne i indirektne managerske kompenzacije – primjeri
 • Modeli nagrađivanja (prodajni, administrativni, operativni) – primjeri iz prakse


MODUL 6:
Real time HR, Effectively using HR analytics & Metrics HR analitika i metrika - Znamo li vrijednost kojom HR doprinosi businessu?

Sadržaj seminara:

 • Real time HR – Kako izmjeriti efektivnost upravljanja ljudskim potencijalima
 • Što je HR metrika i analitika
 • Što mjerimo, kako odabrati što i kako trebamo mjeriti
 • Usklađivanje HR metrike s ključnim ciljevima i strategijom organizacije te inicijativama HR-a
 • Smjernice za poboljšanje HR metrike u svojoj organizaciji


MODUL 7:
Generation management - Upravljanje međugeneracijskim razlikama na radnom mjestu

Sadržaj seminara:

 • Što znanost kaže o generacijskim razlikama?
 • Profiliranje – razlike & sličnosti u sustavima vrijednosti i motivacije Baby Boomers-a, GenX, GenY i GenZ-a
 • Etikete i predrasude – gdje je početak, a gdje kraj?
 • „Ja u kope ti u špade“ – kako međugeneracijski jaz utječe na komunikaciju i timski rad?
 • Konflikti i razine na kojima se događaju
 • Kako međugeneracijske razlike pretvoriti u prednosti?
 • Talenti i mentoriranje – kako postići sinergiju u različitostima?
 • Kako HR (ne) doprinosi generacijskim razlikama?
 • Pogled u budućnost – pripremimo se za buduće generacije
 • Edukacija i upravljanje novim generacijama mladih djelatnika


MODUL 8:
IZBORNI MODUL: Modern trends in HR & digital transformation – Trendovi i digitalna transformacija HR-a

Sadržaj seminara:

 • Utjecaj digitalne transformacije  na poslovne modele kompanije
 • Trendovi u HR-u  (Digitalne kompetenecije, AI u recruitment, M&A’s, Peeople analyticis, Employee Expirence)
 • Uloga HR-a u procesima digitalne transformacije
 • Proces  definiranja digitalnih kompetencija (primjer IT, ICT I Telco kompanija)
 • M&A kao odgovor na gap u kompetencijama
 • Uporaba People Analtiyicsa u M&A procesima
 • Organizacijska kultura u kontekstu digitalne transformacije

Sadržaj seminara:

 • Novi trendovi u zapošljavanju (Recruitment Marketing, Employer Branding, Inbound Recruiting, Candidate Relationship Management, Candidate Experience, Social Media recruiting)
 • Važnost Employer Branding-a za privlačenje i zadržavanje talenata
 • Uloga marketinga u HR-u
 • Definiranje idealnog kandidata (Candidate Persona)
 • Definiranje propozicijskih vrijednosti tvrtke (Employee Value Proposition)
 • Kreiranje recruiting sadržaja
 • Planiranje Employer Branding strategije
 • Implementacija Employer Branding strategije
 • Metode i kanali promocije Employer Brand-a (uz primjere): stranice karijera, društvene mreže, oglašavanje poslova, lokalna događanja, online seminari, sadašnji zaposlenici, timski blogovi…
 • Mjerenje učinkovitosti Employer Branding strategije

Sadržaj seminara:

 • Kako umjesto godišnjeg modela primijeniti ‘all the time’ model povratne veze
 • Učinak i individualni razvoj
 • Kako razviti ‘pravi’ način razmišljanja o učinku kod menadžera i njihovih zaposlenika
 • Visokokvalitetni odnosi s klijentima – poticaji za mjerenje uspješnosti prodaje i usluge
 • Modeli upravljanja učinkom & cjelovit pregled upravljanja učinkom – case study
 • Kako povezati upravljanje učinkom s adekvatnim nagrađivanjem s ciljem ostvarenja poslovnih ciljeva
 • Postavljanje sustava praćenja radne uspješnosti i modela nagrađivanja
 • Formiranje poticajnih naknada – dvostruki ciljevi kupaca i učinkovitost prodaje
 • Timski učinak potiče zajedničko ponašanje – primjeri

 

Ciljna skupina polaznika:
Voditelji i zaposlenici HR odjela, pravnih i kadrovskih poslova, manageri na svim razinama, djelatnici javnih institucija i poduzeća, mali i srednji poduzetnici, voditelji projekata te svi koji žele usvojiti znanja i vještine primjene suvremenog koncepta HRM-a.

Napomena: Svi moduli mogu se pojedinačno slušati kao zasebni seminari i navedeni su u Najavi seminara.

Kotizacija:
Redovna cijena programa: 8.600,00 kn + PDV.
Promotivna cijena programa za uplate do 20. rujna: 7.900,00 + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.

Svi redovni polaznici HR Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za izborni modul.

Module je moguće polaziti i pojedinačno. Moguće je i plaćanje na 3 rate po 2.950,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).

Za polaznike su osigurani ručak i materijali na svim predavanjima.
Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi