Paket: Voditelj programa i projekta regionalnog i lokalnog razvoja + izrada Strategije lokalnog razvoja

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 160 sat(i)
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Otvoreno učilište Algebra

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Strategija generalno definira dugoročni smjer razvoja s ciljem dostizanja specificiranih ciljeva, te odgovara na pitanja tko će i s kojim sredstvima i resursima biti zadužen za njenu implementaciju. Izrada kvalitetne razvojne strategije temelj je uspjeha svake organizacije, a posebno lokalne zajednice, općine, županije, ili lokalne akcijske grupe (LAG-a).

Nakon donošenja lokalne / regionalne razvojne strategije počinje njena implementacija za što su nužna znanja o tome kako dizajnirati i financirati razvojne projekte, te kako učinkovito upravljati operativnom strukturom za provedbu i evaluaciju projekata i cjelokupne strategije u suradnji sa svim dionicima lokalnog razvoja.

Ovim paketom polaznici edukacije zajedno s predavačima:

 • rade na pripremi podloge razvojne strategije određene jedinice lokalne samouprave ili LAG područja,
 • educiraju se kako učinkovito implementirati strategiju kroz razvoj i ostvarivanje financiranja projekata iz EU fondova i drugih izvora,
 • na kraju edukacije konzultant finalizira cjeloviti dokument – Strategiju lokalnog razvoja koja uključuje najmanje 4 razvojna projekta s uključenom bazom prioritetnih projekata.

Paket je namijenjen primarno jedinicama lokalne samouprave, a posebno je zanimljiv Lokalnim akcijskim grupama čija akreditacija i mogućnost korištenja sredstava iz Programa ruralnog razvoja za period 2014. – 2020. direktno ovisi o kvaliteti Lokalne razvojne strategije (tzv. CLLD strategije) za LAG područje – ukoliko strategija ne bude prihvaćena, LAG gubi mogućnost financiranja za period 2014-2020.

Jedini paket na tržištu koji osigurava izradu Strategije razvoja, pripremu minimalno 4 projekta za financiranje iz EU fondova te edukaciju i certifikaciju do 25 polaznika!

Otvoreno učilište Algebra i konzultantska kuća WYG savjetovanje d.o.o. zajednički nude jedinstveni paket koji objedinjuje program edukacije za izradu i provedbu razvojne strategije, izradu same razvojne strategije te pripremu projekata za njenu provedbu. Paket se sastoji od sljedećih komponenata:

 • Provedba programa „Voditelj programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja“ – certificiranog programa koji se upisuje u e-radnu knjižicu za skupinu od 15 do 25 lokalnih dionika koji će činiti radnu skupinu za izradu strategije. Program uključuje stjecanje znanja iz strateškog planiranja (56 sati) i izrade razvojnih projekata (106 sati) s praktičnim radom uz konzultacije i mentorstvo.
 • Izradu Lokalne razvojne strategije na temelju rada tijekom edukacije u sklopu programa „Voditelj programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja“
 • Prioritizaciju razvojnih projekata i izradu akcijskog plana provedbe strategije

Sadržaj programa obrazovanja

 • Vještine za strateško planiranje i poslovnu komunikaciju
 • Strateško planiranje na lokalnoj razini
 • Priprema projekata lokalnog razvoja
 • Osnove uspješne provedbe projekata
 • Praćenje i evaluacija programa i projekata
 • Priprema i provedba projekta u simuliranoj okolini
 • Izrada lokalne razvojne strategije / Strategije lokalnog razvoja

Što ćete znati nakon završetka programa?

Korištenjem paketa koji se sastoji od edukacije „Voditelj programa i projekta regionalnog i lokalnog razvoja“ i izrade Strategije lokalnog razvoja ostvarit će se sljedeći rezultati:

 • 15 – 25 polaznika bit će osposobljeno za strateško planiranje i praćenje provedbe strategije razvoja,
 • 15 – 25 polaznika bit će osposobljeno za izradu razvojnih projekata iz ESI fondova (Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj),
 • 15 – 25 polaznika dobit će uvjerenje “Voditelj programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja” s pravom upisa zvanja u e-radnu knjižicu, čime doprinose razvoju vlastite karijere,
 • Kvalitetna Strategija lokalnog razvoja u skladu s obaveznim sadržajem bit će kreirana kroz participativni pristup i finalizirana po završetku programa,
 • U okviru edukacije polaznici će razviti najmanje 4 nacrta prioritetnih razvojnih projekata za apliciranje na EU fondove.

Naše reference:

Algebra je prva razvila i kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta akreditirala sveobuhvatan program edukacije za izradu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova, koji smo, prepoznavši potrebe dionika lokalnog razvoja, pred nekoliko godina dodatno nadogradili i dopunili seminarima koji se bave razvojem strateških dokumenata. Kao rezultat ove nadogradnje nastao je opsežan program „Voditelj programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja“ koji je danas jedini takav akreditirani program obrazovanja u ovom području.

Do sada smo proveli niz edukacija vezanih uz razvoj projekata lokalnog razvoja te ostvarivanje njihovog financiranja iz EU fondova, a osobito smo ponosni na edukacije koje smo organizirali za Lokalne akcijske grupe. Polaznici takvih programa su iskazali iznimno visoku razinu zadovoljstva edukacijom – svaki segment edukacije ocjenjivan je putem anonimnih anketa, a neke rezultate navodimo u nastavku:

 • Ukupno zadovoljstvo korisnika (ocjene 1-5): 4,89
 • Prosječna ocjena predavača (ocjene 1-5): 4,97
 • Na pitanje da li biste seminar ponovo odabrali ili preporučili, 100% ispitanih je odgovorilo pozitivno

WYG savjetovanje d.o.o. dio je međunarodne WYG Grupe koja je aktivna u više od 40 zemalja svijeta i koja globalno zapošljava oko 1.400 ljudi. Na hrvatskom se tržištu tvrtka bavi pružanjem usluga savjetovanja primarno u sektoru socio-ekonomskog razvoja, te zapošljava visokostručni tim ljudi s dugogodišnjim iskustvom. Uz izniman broj strategija koje je razvila WYG globalna mreža, a koja predstavlja vrijedan izvor znanja i iskustva (engl. Knowhow), konzultanti hrvatskog ureda do sada su izradili niz nosećih strateških dokumenata kao što su:

 • Operativni program ESF Razvoj ljudskih resursa za Hrvatsku
 • Operativni program IPA Razvoj ljudskih resursa za Hrvatsku
 • Razvojna strategija razvoja ljudskih resursa za 21 županiju
 • Razvojna strategija Grada Velike Gorice,
 • Akcijski planovi zapošljavanja mladih za 8 županija
 • Operativni program regionalne konkurentnosti
 • Strateški plan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i niza drugih individualnih organizacija

Jeste li znali da:

 • Korištenjem paketa Lokalne akcijske grupe imaju mogućnost disperzije troška izrade strategije na 2 izvora: IPARD (Mjera 202) i Mjera 19, Pod-mjera 19.1. “Pripremna pomoć” što je osobito važno s obzirom na činjenicu da se iz mjere 19.1. financiraju i troškovi ureda uključujući i plaće djelatnika.
 • Sukladno novom Zakonu o regionalnom razvoju RH od 01. siječnja 2015. godine, sve jedinice područne (regionalne) samouprave obavezne su donijeti Županijske razvojne strategije u suradnji s Partnerskim vijećima za područje županije koje čine predstavnici jedinica lokalne samouprave, lokalnih razvojnih agencija i regionalnih koordinatora. Isto vrijedi i za gradove koji čine središta četiri urbane aglomeracije (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek) koji su obvezni donijeti Strategije razvoja urbanog područja.

Zašto izabrati baš ovaj paket?

 • Inovativni paket jedini osigurava 100% participativni pristup odnosno sudjelovanje većeg broja dionika u izradi podloge za razvoj Strategije lokalnog razvoja čime se osigurava lokalno vlasništvo nad strategijom kao temeljni preduvjet njene uspješne provedbe
 • Unutar edukacije radit ćete s najboljih hrvatskim konzultantima koji su svoje iskustvo stjecali kroz niz razvijenih strateških dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, te pripremili i proveli stotine projekata
 • Paketom možete ostvariti uštedu u odnosu na odvojenu provedbu edukacije i izrade strategije u iznosu do čak 70.000 kuna, a Lokalne akcijske grupe korištenjem paketa mogu disperzirati trošak na dva izvora: IPARD i novu Mjeru 19, Pod-mjeru 19.1.
 • U okviru seminara polaznici će u simuliranoj okolini prema zadanom projektnom zadatku koristiti alate za strateško planiranje na konkretnoj strategiji lokalne / područne zajednice ili Lokalne akcijske grupe, raditi na dizajnu i izradi EU projekata lokalnog razvoja uz mentorsku podršku te isplanirati provedbu strateškog razvojnog plana kroz izradu akcijskog plana
 • U paket je ugrađeno više od 15 godina iskustva Algebre u obrazovanju odraslih te know-how globalne WYG grupacije na području izrade strateških dokumenata
 • Nastavu u ovom programu pohađati ćete u vodećem obrazovnom centru za područje EU fondova u kojem je verificirane sveobuhvatne programe obrazovanja u ovom području u proteklih 5 godina završilo više od 1000 zadovoljnih polaznika
 • Raspored nastave je prilagođen Vašim potrebama, a sva predavanja se odvijaju na području vaše jedinice područne samouprave / Lokalne akcijske grupe.

Uvjerenje – Uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument kojim se zvanje upisuje u radnu knjižicu

Vrsta obrazovanja – Osposobljavanje

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi