Ciklus vještina zaposlenika 21. stoljeća

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena:
90 EUR + PDV

Naziv: Cognita d.o.o.

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

E-learning program

Termini: Uvijek dostupno

Opis

Mnogi ljudi na svojim radnim mjestima često priželjkuju i razmišljaju o napredovanju. Smatraju da, ukoliko dobro rade posao iz svog djelokruga rada, zaslužuju napredovati. S druge strane, poslodavci od kvalitetnih zaposlenika koje žele unaprijediti očekuju više od korektnog odrađivanja radnih zadataka. Od njih očekuju spremnost na izazove i kontinuirano učenje novih znanja i vještina.

Ako ste i vi odlučili naučiti nove vještine, obogatiti životopis certifikatom, ili se istaknuti na radnom mjestu, ali teško vam je odvojiti vrijeme za učenje, onda su naši moduli e-učenja rješenje za vas.

Isto tako, mnogi poslodavci žele kontinuirano ulagati u razvoj zaposlenika, a poslovni izazovi im onemogućuju organizirati zaposlenike u isto vrijeme i na istom mjestu.

Uz naše module e-učenja, poslodavci mogu vrlo praktično uključiti sve zaposlenike u edukaciju. Tako u dogovoreno vrijeme tijekom radnog dana, zaposlenici mogu odvojiti vrijeme za samostalno učenje o onim temama koje su im najpotrebnije. Poslodavac je obaviješten o završenoj edukaciji potvrdom koju zaposlenici stječu nakon uspješno završenog modula.

Program Ciklus vještina zaposlenika 21. stoljeća sastoji se od 15 modula koji obuhvaćaju online tečajeve o nekima od najtraženijih mekih vještina na tržištu rada danas.

Prednosti ovog programa

 • Ciklus uključuje 15  jako traženih tema važnih za rad na današnjem tržištu rada
 • Sudionici učenju pristupaju u vrijeme i na mjestu kad i gdje im najbolje odgovara 
 • Sudionici mogu više puta proći svaki modul
 • Sudionici mogu steći potvrdu o uspješno završenom modulu
 • Ciklus Vam omogućava lakše postavljanje i praćenje planova učenja (predočenje potvrde o uspješno završenom modulu).

O autorici

Program je nastao u suradnji s Avus d.o.o.. Tvrtka Avus d.o.o. nastala je kao uspomena na jednog djeda (avus na latinskom znači djed), Andriju Kovačića, čovjeka koji je u u mirovinu otišao tek sa 86 godina nakon gotovo 70 godina radnog vijeka, tijekom kojeg je, između svih poslova, obaveza, angažmana, volonterizma, ulagao mnogo svoje energije, duha i životnog entuzijazma u odgoj i obrazovanje svojih unuka i čovjeka čiji je moto bio cjeloživotno učenje.
Upravo zato tvrtka je posvećena edukacijama zaposlenika, organizaciji i provođenju treninga, radionica i razvoja zaposlenika. 

Vizija tvrtke Avus, koja na tržištu uspješno posluje više od deset godina, je stručnim pristupom na području ljudskih potencijala, pomoći svakom zaposleniku i cijeloj tvrtki u rastu i razvoju.

Autorica programa je Mr. sc. Asja Lajtman Bosilj, poslovna savjetnica i trenerica, direktorica tvrtke Avus d.o.o. za poslovne usluge, organizaciju edukacija i razvoja zaposlenika, certificirana trenerica poslovnih edukacija u programu verificiranom od Ministarstva obrazovanja i licencirana savjetnica za provođenje NBI™ upitnika preferencija pri razmišljanju. Uz dugogodišnje radno iskustvo na menadžerskim pozicijama ima i bogato iskustvo u održavanju internih i eksternih edukacija na području razvoja mekih vještina. Članica je Centra poduzetnica i konzultantica EBRD. Surađuje s mnogim renomiranim tvrtkama i ima bogato iskustvo u održavanju edukacija iz područja vještina vođenja, prodaje, razvoja kompetencija i ljudskih resursa. Održala je niz edukacija za renomirane proizvodne i uslužne tvrtke u kojima koristi praktične primjere. Voli raditi u pozitivnoj i opuštenoj atmosferi.

Struktura programa

Resursi

 • Radni priručnik koji uključuje studije slučaja i upitnik za ponavljanje
 • Glasovno obrađena PowerPoint prezentacija
 • Upitnik procjene znanja

Dostupnost modula

 • Online učenje: online moduli su uvijek dostupni, a polaznik dobiva pristup na Moodle platformu za e-učenje
 • In-house edukacija: za sve module moguće je dogovoriti predavanja uživo kod klijenata

Cijena

 • Online učenje: cijena pojedinačnog online modula iznosi 90,00€ + PDV
 • In-house edukacija: cijena ovisi o trajanju edukacije i broju sudionika

Moduli

Komunikacijske vještine

Komunikacijske vještine su najvažnije meke vještine. Sve druge meke vještine temelje se na našoj sposobnosti jasne i profesionalne komunikacije. One nam omogućavaju opstanak i razvoj na današnjem tržištu.
Kod učenja o komunikacijskim vještinama često se fokusiramo na svladavanje govornih vještina ili vještina pisanja, no to nisu jedini elementi komunikacije. Komunikacija je mnogo više od samog slanja poruke. Ona je i sposobnost primanja poruke, aktivnog slušanja, mogućnost da čujemo i ono „što nije bilo rečeno“. Sam način na koji „isporučujemo“ poruku razlikuje uspješne od manje uspješnih zaposlenika.
Kroz naše e-učenje možete usavršiti svoje komunikacijske vještine i postaviti odlične temelje za stjecanje i drugih važnih mekih vještina.

Asertivnost i samopouzdanje

Asertivnost i samopouzdanje satkani su od važnih međuljudskih vještina, osobito komunikacijskih i socijalnih vještina.
Asertivnost nam omogućava zauzimanje za vlastita prava na miran i pozitivan način bez ugrožavanja prava sugovornika. Zauzimanje za osobna prava činimo prikladno i iskreno izražavajući svoje osobne misli, stavove i osjećaje te otvoreno prihvaćajući misli, stavove i osjećaje svojih sugovornika.
Uz razvoj asertivnosti važno nam je razvijati samopouzdanje koje nam omogućava postaviti i ostvariti svoje ciljeve te nam pruža stabilnost u izazovnim situacijama.
Razvijanje asertivnosti i samopouzdanja važno nam je kako u poslovnom tako i u privatnom životu. Osobito je potrebno prilikom težnje napredovanju ili pak na voditeljskim pozicijama.

Učinkovito učenje odraslih

Učenje djece i učenje odraslih uvelike se razlikuje. Dok se djeca s mnogim znanjima susreću po prvi puta, odrasli su već stekli određena znanja i životna iskustva.
Što motivira odraslu osobu na učenje? Radoznalost ili potreba za aktivnošću i promjenom? Uobičajena motivacija i ciljevi su napredak u karijeri, mogućnost povećanja primanja i osobni razvoj.
Odrasli često traže svrhu u novim edukacijama i usmjereni su prema cilju. Uglavnom žele samostalnost i praktičnost u procesu učenja kako bi efikasno uklopili učenje u brojne obveze.
Ovaj modul vam može pomoći naučiti upravo kako učinkovito učiti i biti u korak sa suvremenim znanjima na današnjem tržištu rada.

Postavljanje ciljeva i obavljanje poslova

Svi imamo svoje snove i ciljeve. Međutim, za postizanje osobnih i profesionalnih ciljeva potrebno je planiranje i djelovanje.
Kako upravljati vremenom i postavljati realne ciljeve te tako povećati šansu za uspjeh u svakom području života, to je vještina koja se može naučiti.
Slijedeći savjete iz ovog modula lakše ćete povećati produktivnost, uspješno postaviti i ostvariti svoje ciljeve te češće dovršiti započete poslove.

Emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija često se proglašava glavnim čimbenikom koji određuje uspjeh.
Definirana je kao skup kompetencija koje pokazuju sposobnost koju čovjek ima kako bi mogao prepoznati svoje ponašanje, raspoloženje i stavove te njima najbolje upravljati u skladu sa situacijom.
Emocionalna inteligencija može se učinkovito koristiti u poslu, ali i privatni život može učiniti ugodnijim i kvalitetnijim.
Ovaj modul pomoći će nam da budemo emocionalno inteligentniji na svojim radnim mjestima. Zaposlenik s visokom emocionalnom inteligencijom može upravljati vlastitim emocijama, učinkovito komunicirati s drugima, dobro se nositi s promjenama, rješavati probleme i čak biti duhovit u cilju opuštanja napete situacije.
Takav zaposlenik je također empatičan te ostaje optimističan čak i u slučaju poteškoća. Voli se educirati, uvjerljiv je u prodajnoj situaciji i uspješan u rješavanju reklamacija.

Upravljanje vremenom

Obično većina edukacija o upravljanju vremenom započinje postavljanjem ciljeva.
Ti se ciljevi zapisuju te se mogu raščlaniti u projekt, akcijski plan ili čak listu jednostavnih zadataka. Tada se aktivnosti ocjenjuju na temelju hitnosti i važnosti, dodjeljuju prioriteti i postavljaju rokovi.
Ovaj proces rezultira listom zadataka ili kalendarom aktivnosti. Kako smo postavljanju ciljeva i obavljanju poslova posvetili cijeli jedan modul u ovom ćemo se modulu baviti više planiranjem, delegiranjem, upravljanjem sastancima, uspostavljanjem rutina te alatima za bolju organizaciju.

Timski rad

Čak i ako većinu vremena radimo prilično samostalno, neizbježno moramo raditi i s drugima. Pronalaženje načina za izgradnju timova koji na najučinkovitiji i najtočniji način ostvaruju ono što treba učiniti često je izazov, pogotovo kada okupljamo članove tima s različitom razinom vještina.
Timovi su nezaobilazni u bilo kojem poslu. Ključ uspješnog timskog rada i vođenja tima je razumijevanje važnosti kemije između članova tima. Nije dovoljno imati grupu ljudi koja radi na projektu—ljudi se moraju međusobno povezati i uskladiti svoje jake točke. Također, u poslovnom svijetu sve su važniji virtualni timovi. Naučiti sudjelovati, ili pak upravljati timom kojeg fizički ne možemo vidjeti svaki dan, može biti teško.
Postoje neke osnovne tehnike koje možemo koristiti prilikom organiziranja tima ili rada u timu. Cilj je stvoriti povezanu zajednicu koja ističe svačije talente i osigurava da svaka osoba doprinosi timskom radu. Na taj se način u svakom projektu povećava produktivnost u radu i pruža nova perspektiva.

Upravljanje promjenama

Što je promjena? Jednostavna definicija promjene je da je to čin ili proces kroz koji nešto postaje drugačije.
Isto tako, promjena je konstanta u mnogim dijelovima naših života. Tehnologija, procesi, ljudi, ideje i metode često se mijenjaju svuda oko nas, utječući na način na koji izvršavamo svakodnevne zadatke i živimo svoj život.
Ovaj će modul pružiti alate za jednostavnije provođenje promjena i bolje prihvaćanje tih promjena. Također će pomoći sudionicima u razumijevanju promjena te prikazati načine na koje sudionici mogu upravljati svojim reakcijama na promjene.
Ideja upravljanja promjenama na osobnoj razini proučava se već više od stotinu godina. No tek se od sredine 1980-ih upravljanje promjenama istražuje na poslovnoj razini.

Rješavanje sukoba

Ljudi često pretpostavljaju da je sukob uvijek negativan. To nije istina! Ljudi su u biti različiti i sukob se jednostavno dogodi kad te razlike izađu na vidjelo.
Promatranje sukoba na ovaj način može nam pomoći da maksimiziramo moguće pozitivne ishode trenutnog problema.
Sukob se može pojaviti u više oblika, a postupak koji ćemo učiti u modulu pomoći će nam u bilo kojoj situaciji. Opremljeni alatima i postupcima za rješavanje sukoba, možemo istražiti i razumjeti te razlike te ih koristiti za pozitivnije i produktivnije komuniciranje.

Kreativno rješavanje problema

Problem se može definirati kao scenarij u kojem se trenutna situacija ne podudara sa željenom situacijom ili kada stvarna izvedba ne odgovara očekivanjima. Ostale oznake problema uključuju izazove, prilike i bilo koju situaciju ili okolnost za koju postoji prostor za poboljšanje.
U posljednjih nekoliko desetljeća, psiholozi i poslovni ljudi otkrili su da osobe koje uspješno rješavaju probleme koriste istu vrstu procesa kako bi identificirali i implementirali rješenje svojih problema. Ovaj se postupak može primijeniti na bilo koji problem, veliki ili mali.
Ovaj će modul sudionicima pružiti pregled cjelokupnog procesa kreativnog rješavanja problema, kao i ključne alate za rješavanje problema koje mogu svakodnevno koristiti.

Poslovni bonton i dopisivanje

Uspjeh u bilo kojoj industriji ovisi o odnosima, bilo sa suradnicima, klijentima, dobavljačima ili investitorima. Kvalitetni, produktivni i dugoročni poslovni odnosi rezultat su dobrog odgoja i pažljivog ophođenja s drugima.
Zbog toga je važno naučiti, ne samo stručni dio posla, već i kako usvojiti ponašanje u društvu drugih. U tome nam uvelike pomaže poslovni bonton.
U poslovnom bontonu i dopisivanje je važan način komunikacije, no mnogima predstavlja problem. Ovaj modul će nas upoznati s poslovnim bontonom i polaznicima pružiti smjernice kako osvježiti vještinu pisane komunikacije.

Upravljanje zaposlenicima

Potencijal za vođenje i upravljanje zaposlenicima postoji u svakom od nas. Taj potencijal mogu pokrenuti vanjski događaji, a može ga se naučiti razmišljajući i istražujući o sebi. Ova edukacija koristi upravo taj pristup. Nakon što naučimo tehnike upravljanja zaposlenicima, steći ćemo i samopouzdanje koje je potrebno za preuzimanje vodstva.
Upravljanje zaposlenicima je inspiriranje drugih da učine ono što treba učiniti. Ova edukacija predstavlja različite teorije vođenja te istražuje što to čini dobrog vođu.

Upravljanje stresom

Pozitivan i negativan stres stalno utječe na sve aspekte našeg života. Ono čemu težimo je maksimalno povećati pozitivan stres i umanjiti, što je više moguće, negativan stres.
U ovom modulu polaznici će naučiti metodu od tri mogućnosti „Trostruki A“ za nošenje s bilo kakvom stresnom situacijom uključujući alate za razvoj osobnih vještina poput korištenja rutine, tehnika opuštanja i sistema pisanja dnevnika stresa.

Razvoj i motivacija tima

Izraz "visoko učinkoviti timovi" postao je često korištena poštapalica. Lako je govoriti o visoko učinkovitim timovima, ali što su oni, kako se formiraju i koje prednosti pružaju?
Na radnome mjestu motivacija postaje sve važnija. Visoko motivirani zaposlenici mnogo su uspješniji u svom poslu. Što je zaposlenik zadovoljniji i profesionalniji, to će postići bolje rezultate.
Svaki poslodavac želi biti siguran da ima zaposlenike koji će dati sve od sebe. To podrazumijeva mnogo više od pukog stvaranja uvjeta u kojima će posao zaposlenicima biti olakšan. Kako bismo to postigli važno je stvoriti ravnotežu u poticanju samouvjerenih i motiviranih zaposlenika i zaposlenika usmjerenih na ostvarenje ciljeva.
U ovom modulu bavit ćemo se razvojem visoko učinkovitih timova te njihovom motivacijom.

Briga o klijentu

Bili mi toga svjesni ili ne, svatko od nas na neki je način na raspolaganju svojim klijentima. Možda smo na prvim linijama tvrtke i pružamo usluge ljudima koji kupuju naše proizvode. Možda radimo u računovodstvu koje pomaže zaposlenicima obračunavajući njihove plaće i održavajući tvrtku aktivnom. Ili smo možda vlasnik tvrtke koji služi i svojim zaposlenicima i klijentima.
Kroz ovaj modul dobro ćemo upoznati različite vrste klijenata te naučiti kako im možemo pružiti bolju uslugu i poboljšati se u tom procesu.

 1. Komunikacijske vještine
 2. Asertivnost i samopouzdanje
 3. Učinkovito učenje odraslih
 4. Postavljanje ciljeva i obavljanje poslova
 5. Emocionalna inteligencija
 6. Upravljanje vremenom
 7. Timski rad
 8. Upravljanje promjenama
 9. Rješavanje sukoba
 10. Kreativno rješavanje problema
 11. Poslovni bonton i dopisivanje
 12. Upravljanje zaposlenicima
 13. Upravljanje stresom
 14. Razvoj i motivacija tima
 15. Briga o klijentu

Za upis programa je potrebna prijava.

Prijavi se.

Želite samo probati?

Za demo je potrebna prijava.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.