Farmaceutski fakultet, Novi Sad

O nama

Farmaceutski fakultet, Novi Sad osnovan je 2012. godine kao jedini akreditrani i priznati privatni farmaceutski fakultet u regiji. Studijski programi fakulteta usklađeni su sa europskim standardima visokog obrazovanja i realnim potrebama tržišta i struke. Na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad provode se sljedeći akreditirani programi integriranih akademskih studija:

 • Farmacija
 • Farmacija – medicinska biokekemija

 

Zašto studirati na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad?

 • poseban odnos prema studentima, mentorski rad
 • dostupnost i susretljivost, poticajno okruženje
 • profiliranje studenata prema potrebama tržišta i struke
 • akcent na praktičnoj nastavi
 • organizacija nastave radnim danima i vikendom
 • mogućnost polaganja ispita svakog mjeseca
 • suradnja sa privredom i strukovnim organizacijama

Kvaliteta rada i visok standard nastave su naši prioriteti. U fokusu nastavnog procesa su studenti. Predavanja i vježbe organizirani su radnim danima za redovne studente i vikendom za studente koji su zaposleni ili ne žive u Novom Sadu. Laboratorijske vježbe izvode se u malim grupama.

Predavači i suradnici fakulteta su osobe bogate znanjem i umjećem prenošenja znanja, sposobnošću da  predavanja učine zanimljivim i inspirativnim. Svi predavači poseduju višegodišnje praktično iskustvo u naučnim, akademskim ili privrednim institucijama.

U cilju osposobljavanja studenata za realne situacije u praksi fokusirali smo se na praktičnu nastavu. Vježbe se izvode u fakultetskim laboratorijama, na terenu i eksternim nastavnim bazama fakulteta. Praktičnu nastavu studenti obavljaju u ljekarnama, laboratorijama, institutima, farmaceutskim kompanijama, klinikama, istraživačkim centrima.

Naši studenti dobijaju kvalitetno i praktično znanje koje im omogućuje uspješnu karijeru. Uz stručan i motiviiran nastavni i nenastavni kadar, suvremenu opremu i korištenje atraktivnih, efikasnih i suvremenih metoda nastave pružamo studentima obrazovanje najviše kvalitete u prijatnom i afirmativnom okruženju. 

 

Dodatne informacije

 • Blizina javnog prijevoza
 • Blizina parkinga
 • Pristup za invalide