Institut za razvoj obrazovanja

O nama

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je neprofitna i nevladina udruga predana napretku visokog obrazovanja i stvaranju društva znanja. Vjerujemo da visoko obrazovanje donosi pozitivne promjene u društvenopolitičkoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi društva i razvija poštivanje znanja i razumijevanje potrebe za stalnim učenjem, odgovorne i produktivne građane i demokratski sustav vođen principima tolerancije, etičnosti i održivog razvoja.

Vizija

Institut za razvoj obrazovanja se zalaže za sustav visokog obrazovanja koji će osiguravati jednake obrazovne mogućnosti, voditi se načelom osiguranja kvalitete, promicati međunarodnu suradnju, poticati cjeloživotno učenje te odgovarati potrebama pojedinca i društva.

Misija

Institut za razvoj obrazovanja doprinosi razvoju politika visokog obrazovanja, pruža stručnu podršku institucijama, umrežava domaće i međunarodne stručnjake te omogućava ostvarivanje obrazovnih ciljeva pojedincima u Hrvatskoj i regiji.

Vrijednosti i principi djelovanja

Vrijednosti za koje se zalaže Institut za razvoj obrazovanja su:

  • Pravednost: Osiguravanje jednakih mogućnosti, borba protiv diskriminacije te pomoć ranjivim društvenim skupinama u sustavu obrazovanja kao osnova za veće socijalno uključivanje i razvoj društva u cjelini.
  • Participativnost i transparentnost: Promicanje načela sudioničke demokracije u svrhu jačanja društvene odgovornosti pojedinaca i institucija. Promicanje načela transparentnosti rada javnih institucija te zastupljenost dionika u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. 
  • Suradnja: Poticanje povjerenja i dijaloga među dionicima u visokom obrazovanju (na nacionalnoj i međunarodnoj razini) kroz razmjenu informacija, stavova i ideja s ciljem donošenja odluka koje su utemeljene na stvarnim potrebama, provjerljivim podacima i najboljim praksama.
  • Kvaliteta: Osiguranje i unapređenje kvalitete kao preduvjet za uspostavu učinkovitog sustava visokog obrazovanja te ostvarivanje kvalitetnih ishoda visokoobrazovnih i znanstvenih aktivnosti.

IRO provedbu svojih aktivnosti temelji na sljedećim principima:

  • Izvrsnost: Predanost postizanju najviših standarda izvrsnosti u svim vidovima svog djelovanja. IRO potiče entuzijazam, kreativnost i inovativnost svojih djelatnika te sustavno prati i evaluira kvalitetu rada.
  • Profesionalnost: Odgovornost, radišnost, učinkovitost, timski rad, solidarnost i uzajamno pomaganje te cjeloživotno učenje kao preduvjeti i temeljne sastavnice rada i profesionalnog uspjeha. 
  • Etičnost: Poštivanje visokih etičkih načela u poslovanju, posebno načela nepristranosti, transparentnosti i društvene korisnosti.

Dodatne informacije

  • Blizina javnog prijevoza