Programi - LQ - New leadership culture

AoEC - Practitioner Diploma za Executive Coaching

Poslovna edukacija

Jeste li iskusan menadžer, trener ili konzultant koji svoje profesionalno iskustvo želi obogatiti i vještinama coachinga?

Naziv: LQ - New leadership culture

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 25.500 kn + PDV

First Time Manager

Poslovna edukacija

Usvojiti temeljne i nužne vještine vođenja i ovladati ključnim menadžerskim kompetencijama

Naziv: LQ - New leadership culture

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 7.500 kn + PDV

Hogan Assessments certifikacijski trening

Poslovna edukacija

Hogan je međunarodni autoritet u procjeni ličnosti i u consultingu. Hogan ima tridesetogodišnje iskustvo u asistiranju tvrtkama da značajno umanje troškove i povećaju produktivnost putem zapošljavanja pravih ljudi, razvijanja talenata i evaluacije...

Naziv: LQ - New leadership culture

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Individualni coaching

Poslovna edukacija

Svaka promjena, a osobito zahtjevna promjena prelaska na višu poziciju i preuzimanja većeg opsega posla i kompleksnijih poslovnih zadataka, zaslužuje posebnu pažnju i pripremu. Odlični stručnjaci na nekom području i vrhunski profesionalci često,...

Naziv: LQ - New leadership culture

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 19.000 kn + PDV

Master Leader Program

Poslovna edukacija

Što kada bismo Vam rekli da pohađanjem Master Leader Programa te primjenom njegovih temeljnih načela, možete eliminirati svoje poslovne probleme i frustracije?

Naziv: LQ - New leadership culture

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 17.900 kn + PDV