Programi - Verlag Dashöfer

Forenzično računovodstvo

Tečajevi

Poseban dio računovodstva, forenzično računovodstvo, bavi se samo jednim pitanjem: je li poslovno evidentiranje i izvještavanje bilo stručno i ne skriva li možda gubitke ili dobitke na rezultatu poslovanja ili na imovini, odnosno obvezama poduzeća....

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb, Split

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za radno pravo

Poslovna edukacija

Radno pravo je neiscrpan izvor praktičnih i teoretskih pitanja, a krug onih na koje se primjenjuje i koji u praktičnom smislu moraju silom prilika ili žele ovladati njegovim instrumentima radi zaštite prava i interesa radnika i poslodavaca, izuzetno...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 8.000 kn

CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za provođenje interne revizije

Tečajevi

Interna revizija neophodna svim tvrtkama kojima je cilj razvoj, jačanje pozicije na tržištu i poboljšanje poslovnih rezultata. Zakonska je obveza jedinica lokalne i regionalne samouprave, ali i javnih poduzeća provođenje interne revizije, a svako...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 8.000 kn + PDV

KONFERENCIJA: Koktel računovodstvenih izmjena u 2019.

Tečajevi

Edukacija je namijenjena šefovima računovodstva i financija, svim razinama računovodstava koji rade na poslovima godišnjih obračuna poreza i prireza na dohodak, inventurama, usklađenjima i ispravcima PDV-a te pripremama za izradu završnog računa i...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za forenzično računovodstvo

Tečajevi

Svrha forenzičnog računovodstva je otkriti nepravilnosti u poslovanju (prijevare i pogreške). Forenzično računovodstvo je multidisciplinarna djelatnost jer je za njeno obavljanje potrebno poznavanje računovodstva posebice standarda financijskog...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 8.000 kn + PDV

Tečaj za Voditelja projekta GDPR usklađenja i Službenika za zaštitu osobnih podataka

Tečajevi

Ovaj tečaj donosi detaljni pregled zahtjeva Uredbe, posebice principa Privacy-by-Default/Design te postupke pri auditu usklađenosti poslovanja s Općom uredbom o zaštiti podataka. Pored toga, tečaj donosi detaljni pregled aktivnosti audita prikazane...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 8.000 kn + PDV

CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za obračun plaća

Tečajevi

Porezna reforma koja je stupila na snagu početkom 2017. godine, donijela je potpuno novi Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak te izmjene i dopune Zakona o doprinosima i novi Opći porezni zakona. Novim i izmijenjenim poreznim propisima znatno su...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 8.000 kn + PDV

25% POPUSTA

KONFERENCIJA - Zaštita od požara

Tečajevi

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara i mnoge druge odgovornosti koje svako poduzeće i zgrada...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

EduCentar cijena: 999 kn + PDV 749,25 kn + PDV

Intrastat – metodološka i tehnička pitanja

Poslovna edukacija

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, ukinute su granične kontrole i carinske formalnosti pri fizičkom kretanju roba između RH i drugih zemalja članica EU. Jedinstvena carinska deklaracija je prestala biti izvor podataka za statistiku robne...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Budućnost transfernih cijena u RH

Tečajevi

Cilj seminara je upoznati polaznike s trenutnom praksom hrvatske porezne uprave u vidu nadzora transfernih cijena, ali i usporedba s europskim praksama. Budući da je RH dio Europske unije, za očekivati je da će se praksa hrvatske PU razvijati u...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Novi Zakon o javnoj nabavi i primjena ESPD obrasca

Tečajevi

Ovaj Program usavršavanja namijenjen je osobama s certifikatom u području Javne Nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Uspješna telefonska komunikacija i prodaja

Tečajevi

Radionica kroz individualni pristup i ugodnu atmosferu u malim grupama, pruža mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja te daje odgovore na izazove s kojim se susreću djelatnici koji povremno po prirodi posla, komuniciraju putem...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Sezonski rad i zapošljavanje stranaca u RH

Poslovna edukacija

Zapošljavanje sve većeg broja stranaca odnosno stranih radnika u Hrvatskoj u nekim djelatnostima postaje sve neophodnije. Kako na tržištu rada uopće nema ili nema dovoljno domaćih radnika, da bi se popunila radna mjesta hrvatski poslodavci sve više...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

PDV - praktična znanja

Tečajevi

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju promijenili su se i uvjeti poslovanja s osnove poreza na dodanu vrijednost. Trgovačka društva još uvijek imaju nedoumice oko toga kada se smije priznati pretporez, kada se samo obračunski prikazuje, kada ga...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Kako smanjiti troškove poslovanja transformacijom nabave?

Tečajevi

Poslovna edukacija

Iako u posljednje vrijeme dobiva na važnosti kao poslovna funkcija, veliki broj kompanija još uvijek nije transformiralo nabavnu funkciju kako bi ona postala generator dodane vrijednosti. Transformacijom nabave organizacije ostvaruju benefite i...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV