Programi - Verlag Dashöfer

Forenzično računovodstvo

Tečajevi

Poseban dio računovodstva, forenzično računovodstvo, bavi se samo jednim pitanjem: je li poslovno evidentiranje i izvještavanje bilo stručno i ne skriva li možda gubitke ili dobitke na rezultatu poslovanja ili na imovini, odnosno obvezama poduzeća....

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

25% popusta

KONFERENCIJA - Zaštita od požara

Tečajevi

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara i mnoge druge odgovornosti koje svako poduzeće i zgrada...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

EduCentar cijena: 999 kn + PDV 749,25 kn + PDV

Budućnost transfernih cijena u RH

Tečajevi

Cilj seminara je upoznati polaznike s trenutnom praksom hrvatske porezne uprave u vidu nadzora transfernih cijena, ali i usporedba s europskim praksama. Budući da je RH dio Europske unije, za očekivati je da će se praksa hrvatske PU razvijati u...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Održivo gospodarenje otpadom i ispunjavanje e-ONTO obrasca

Tečajevi

Zbog stupanja na snagu novog Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) i primjene novih viših pragova mnogi poslovni subjekti RH više ne podliježu prijavi u ROO. No poslovni subjekti koji podliježu obvezi prijave u ROO, podatake moraju...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Poslovni Excel - uvod i osnove

Tečajevi

Poslovna edukacija

Cilj seminara je educirati polaznike za samostalni rad s alatom Microsoft Excel. Polaznicima će se pružiti čvrsta podloga za samostalan rad u Excelu kako bi mogli napredovati bez poteškoća te kao odličan uvod za naprednu razinu seminara. Sadržaj...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

CERTIFICIRANI TEČAJ: Stručnjak za EU fondove: Upravljanje i provođenje EU projekata

Poslovna edukacija

Tečajevi

U financijskom razdoblju EU od 2014. do 2020. godine Republici Hrvatskoj su na raspolaganju sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u iznosu od 10,676 milijardi eura. Međutim, kako bi prijavitelj uspješno došao do EU sredstava,...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 8.000 kn + PDV

CERTIFICIRANI TEČAJ: Brza škola računovodstva

Tečajevi

Tečaj je namijenjen svima koji žele na brz i jednostavan način steći osnovna znanja o računovodstvu i obnoviti nekad stečena znanja. U brzoj školi računovodstva mi ćemo vam prenijeti temeljna računovodstvena znanja i upozoriti vas na što se mora...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 8.000 kn + PDV

Pripreme za završni račun

Tečajevi

Po završetku svake poslovne godine pred onima koji rade na računovodstvenim i poreznim poslovima započinje utrka s vremenom u pripremi izrade godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava. Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja i...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Praktikum: zakon o radu i radni sporovi u praksi

Poslovna edukacija

O pravima radnika se puno govori, za razliku od "prava" poslodavaca da koristi zakonite alate u slučaju neprihvatljivog ponašanja zaposlenih. Gotovo da nema edukacija koje bi dale odgovor na pitanja kako postupati kad radni učinak i ponašanje...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Temeljne ovlasti radničkog vijeća

Poslovna edukacija

Na seminaru će biti prikazan zakonodavni okvir koji regulira rad radničkih vijeća, postupak njihovog osnivanja i rada, te odnos radničkih vijeća s drugim subjektima radnog prava, poglavito poslodavcima, radnicima, sindikatima i sindikalnim...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu

Poslovna edukacija

Tečajevi

Sigurnost i zdravlje na radu su važan dio sustava za ostvarivanje ljudskih prava, poglavito pravo na rad, dostojanstvo, zaštitu života i zdravlja, zbog čega su nedjeljivi dio ukupne socijalne sigurnosti, kao i gospodarskih politika za održivi...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Planiranje i pisanje EU projekata

Poslovna edukacija

Europska unija ulaže u pametan, održiv i uključiv rast kroz brojne financijske instrumente i programe koji nam omogućuju financiranje i realizaciju poslovnih, socijalnih, obrazovnih, poljoprivrednih i drugih projekata s razvojnim potencijalom. Radi...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn

Putni nalozi i rad na terenu

Poslovna edukacija

Tečajevi

Vaša tvrtka ima uspješne i razgranate poslove, stoga vaši djelatnici moraju putovati te vrlo često mijenjati mjesto rada i boravka. Kada naš djelatnik odlazi službeni put ili teren uvijek rješavamo porezno računovodstveni tretman tog odlaska ....

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb, Split

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Primjena FIDIC modela ugovora u Hrvatskoj

Tečajevi

FIDIC-ovi Opći uvjeti ugovora su najviše primjenjivani modeli ugovora za građevinske i inženjerske radove u svijetu. Trenutno su najčešći, ako ne i jedini, međunarodni standard ugovaranja radova koji se koristi u Hrvatskoj. U posljednjih desetak i...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Rijeka

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Norme i sustavi upravljanja okolišem - unapređenje ekološkog poslovanja tvrtki (ISO 14001, EMAS, eko – označavanje)

Tečajevi

Zanimanje javnosti za pitanja zaštite okoliša, kao i težnja poslovnih subjekata da zadovolje ekološke aspekte proizvodnje (proizvoda i usluga), intenzivno rastu. Stoga je na tržištu sve veći broj tvrtki koje se odlučuju za uvođenje nekog od sustava...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Porez na dodanu vrijednost i Incotermsi za komercijaliste

Tečajevi

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Poslovni Excel - Uvod i osnove

Tečajevi

Poslovna edukacija

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Porezno priznati i nepriznati troškovi

Tečajevi

Porezni obveznik koji je obveznik poreza na dobit prilikom zaključivanja financijske godine mora sastaviti i predati Obrazac poreza na dobit. Prilikom sastavljanja obrasca utvrđuje poreznu osnovicu sukladno računovodstvenim propisima kao razliku...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV

Poslovna komunikacija s teškim sugovornicima

Poslovna edukacija

Tečajevi

Seminar je namijenjen svima koji žele ojačati svoju poslovnu vještinu komuniciranja s „teškim“ sugovornicima kao i onima koji žele razviti osjećaj vlastite sigurnosti upravljanja komunikacija sa zahtjevnim sugovornicima. Kako se oblik „teškog“...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 1.499 kn + PDV