Programi - Verlag Dashöfer

Forenzično računovodstvo

Tečajevi

Poseban dio računovodstva, forenzično računovodstvo, bavi se samo jednim pitanjem: je li poslovno evidentiranje i izvještavanje bilo stručno i ne skriva li možda gubitke ili dobitke na rezultatu poslovanja ili na imovini, odnosno obvezama poduzeća....

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za izradu financijskih izvještaja

Tečajevi

Mi Vam nudimo cjelovitu pripremu za velik posao koji Vas očekuje. Za Vas smo prikupili sve novine koje se sukladno računovodstvenim i poreznim propisima moraju implementirati u financijska izvješća za izvještajno razdoblje koje započinje s 1.1.2017....

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 8.000 kn + PDV

CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za provođenje interne revizije

Tečajevi

Interna revizija neophodna svim tvrtkama kojima je cilj razvoj, jačanje pozicije na tržištu i poboljšanje poslovnih rezultata. Zakonska je obveza jedinica lokalne i regionalne samouprave, ali i javnih poduzeća provođenje interne revizije, a svako...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 8.000 kn + PDV

drugi polaznik i svaki sljedeći iz iste firme 699,30 KN + PDV

5. KONFERENCIJA: Koktel računovodstvenih izmjena u 2020.

Tečajevi

Edukacija je namijenjena šefovima računovodstva i financija, svim razinama računovodstava koji rade na poslovima godišnjih obračuna poreza i prireza na dohodak, inventurama, usklađenjima i ispravcima PDV-a te pripremama za izradu završnog računa i...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: 999 kn + PDV

Intrastat – metodološka i tehnička pitanja

Poslovna edukacija

Tečajevi

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, ukinute su granične kontrole i carinske formalnosti pri fizičkom kretanju roba između RH i drugih zemalja članica EU. Jedinstvena carinska deklaracija je prestala biti izvor podataka za statistiku robne...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Budućnost transfernih cijena u RH

Tečajevi

Cilj seminara je upoznati polaznike s trenutnom praksom hrvatske porezne uprave u vidu nadzora transfernih cijena, ali i usporedba s europskim praksama. Budući da je RH dio Europske unije, za očekivati je da će se praksa hrvatske PU razvijati u...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Poslovni Excel - uvod i osnove

Tečajevi

Poslovna edukacija

Cilj seminara je educirati polaznike za samostalni rad s alatom Microsoft Excel. Polaznicima će se pružiti čvrsta podloga za samostalan rad u Excelu kako bi mogli napredovati bez poteškoća te kao odličan uvod za naprednu razinu seminara. Sadržaj...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Analiza financijskih izvještaja + BONUS Excel tablica analize

Tečajevi

Pravilan odabir prodajnog pristupa značajno utječe na efikasnost prodajnih aktivnosti, zadovoljstvo klijenata, te profitabilnost prodaje. Ovim seminarom ćete naučiti kako se pripremiti za prodajni sastanak. Razumjeti zašto je važno poznavati...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb, Split

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

CERTIFICIRANI TEČAJ: Stručnjak za EU fondove: Upravljanje i provođenje EU projekata

Poslovna edukacija

Tečajevi

U financijskom razdoblju EU od 2014. do 2020. godine Republici Hrvatskoj su na raspolaganju sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u iznosu od 10,676 milijardi eura. Međutim, kako bi prijavitelj uspješno došao do EU sredstava,...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 8.000 kn + PDV

CERTIFICIRANI TEČAJ: Brza škola računovodstva

Tečajevi

Tečaj je namijenjen svima koji žele na brz i jednostavan način steći osnovna znanja o računovodstvu i obnoviti nekad stečena znanja. U brzoj školi računovodstva mi ćemo vam prenijeti temeljna računovodstvena znanja i upozoriti vas na što se mora...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 8.000 kn + PDV

Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima

Tečajevi

Izvještaj o novčanim tokovima daje pregled novčanih tokova, tj. priljeva i odljeva novca i novčanih ekvivalenata u određenom razdoblju. Time korisnike izvještaja informira na koji način društvo stvara i koristi novac, što je bitno za razmatranje...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava - pripreme za završni račun

Tečajevi

Po završetku svake poslovne godine pred onima koji rade na računovodstvenim i poreznim poslovima započinje utrka s vremenom u pripremi izrade godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava. Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja i...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Obračun plaća: specifične situacije, otpremnine i bolovanja

Tečajevi

Među računovođama postoji predrasuda da proces obračuna plaća nije kompliciran, međutim, praksa je pokazala da se upravo ovdje događaju velike ako ne i najveće pogreške. Posebno je neugodna situacija kada je tu pogrešku potrebno objasniti...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Tečajevi

Poslovna edukacija

8. studenog 2017. godine Hrvatski Sabor je izglasao novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ( NN 108/17) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine. Novim Zakonom zakonodavstvo RH usklađuje se s četvrtom EU direktivom o...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

PDV na usluge prijevoza

Tečajevi

Gotovo svaki porezni obveznik susreće prijevoz robe ili ljudi. Svrha ovog seminara je predstaviti metode naplate PDV-a u obavljanju takvih usluga, kao i eventualne obveze PDV-a koje proizlaze iz primljenih usluga ove vrste.

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV

Temeljne ovlasti radničkog vijeća

Poslovna edukacija

Na seminaru će biti prikazan zakonodavni okvir koji regulira rad radničkih vijeća, postupak njihovog osnivanja i rada, te odnos radničkih vijeća s drugim subjektima radnog prava, poglavito poslodavcima, radnicima, sindikatima i sindikalnim...

Naziv: Verlag Dashöfer

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 1.499 kn + PDV