Programi - Obrazovna grupa Zrinski

UPISI U TIJEKU

Specijalistički diplomski stručni studij - Projektni menadžment

Tečajevi

Fakulteti

Poslovna edukacija

Vodeći se svojom misijom - suvremenim obrazovnim i istraživačkim pristupom omogućiti studentima vrhunsko poduzetničko obrazovanje, Visoka za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski izradila je program specijalističkog diplomskog...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 26.000 kn

10% POPUSTA

ONLINE specijalistički studij - Projektni menadžment

Tečajevi

Fakulteti

Poslovna edukacija

U skladu s europskim i svjetskim trendovima, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski iz Zagreba, prvo je visoko učilište u Hrvatskoj koje ima odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izvođenje...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

EduCentar cijena: 26.000 kn 23.400 kn

UPISI U TIJEKU

ONLINE preddiplomski stručni studij - Ekonomija poduzetništva

Tečajevi

Fakulteti

Poslovna edukacija

U skladu s europskim i svjetskim trendovima, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski iz Zagreba, prvo je visoko učilište u Hrvatskoj koje ima odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izvođenje...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Od 22.000 kn

Seminar ˝Računalna daktilografija˝

Tečajevi

Poslovna edukacija

Seminar je namijenjen svima koji žele savladati tehniku desetoprstnog pisanja na tipkovnici računala (brzo pisanje na računalu) i na taj način unaprijediti svoje vještine čije je razvijanje nužno jer doprinosi povećanju učinkovitosti i produktivnosti...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Računovodstvo za neračunovođe"

Poslovna edukacija

Polaznici će tijekom seminara saznati više o računovodstvu i područjima primjene računovodstva. Računovodstvo je sustav, proces, vještina, metoda i tehnika identifikacije, mjerenja, bilježenja, povezivanja i interpretacije rezultata onih ekonomskih...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Poslovne financije"

Poslovna edukacija

Osnovni ciljevi edukacije o poslovnim financijama su stjecanje znanja o upravljanju financijama poduzeća, aktivnostima za postizanje veće profitabilnosti poslovanja i povećanja bogatstva dioničara. Ovaj seminar ima za zadaću upoznati auditorij sa...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Analitičko mišljenje kroz analizu poslovanja"

Poslovna edukacija

Osnovna je zadaća poslovne ili ekonomske analize utvrđivanje međuzavisnosti koje postoje među ekonomskim pojavama i procesima radi njihova objašnjavanja i predviđanja. Polaznici će po završetku seminara znati definirati razne ekonomske politike,...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Upravljanje ljudskim potencijalima"

Poslovna edukacija

Cilj je predavanjima iz menadžmenta ljudskih potencijala osposobiti polaznike za razlikovanje pojmova kadrovi, personal, ljudski potencijali, odnosno senzibilizirati percepciju pojma kapitala u današnjem suvremenom svijetu. Danas u menadžerskoj i...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Odnosi s javnošću"

Poslovna edukacija

Svrha ovog seminara jest upoznati polaznike s osnovnom primjenom PR vještina pomoću kojih će moći prepoznati krizu u tvrtki i znati upravljati krizom kroz PR. Polaznici će usvojiti osnove planiranja PR aktivnosti, moći prepoznati ciljne grupe, znati...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Učinkovito rješavanje problema"

Poslovna edukacija

Svrha ovog seminara jest upoznavanje s osnovnim teorijskim postavkama nastanka i rješavanja problema u poslovnom okruženju, usvajanje najpoznatijih tehnika koje se koriste u svrhu rješavanja sukoba i donošenja odluka, stjecanje potrebnih znanja i...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Vještine upravljanja"

Poslovna edukacija

Cilj ovog seminara jest upoznavanje s osnovama menadžerskog zvanja, temeljnim funkcijama menadžmenta, spoznavanje uloge menadžmenta u upravljanju organizacijom, upoznavanje menadžerskih vještina i njihove uloge ovisno o razini menadžmenta te...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Upravljanje odnosima s kupcima"

Poslovna edukacija

Polaznici ovog seminara upoznat će važnost upravljanja odnosa s klijentima kao preduvjeta opstanka poduzeća u tržišnim okolnostima, usavršiti znanja o konceptu vrijednosti kao osnovi tržišnog poslovanja, upoznati se s dimenzijama očekivane...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Prezentacijske vještine"

Poslovna edukacija

Tijekom ovog seminara polaznici će naučiti kako pripremiti i realizirati uspješnu prezentaciju, usvojiti stil i način na koji će se sadržaji prezentirati publici, imati sigurnost i samopouzdanje prilikom javnog nastupa, biti osposobljeni za...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Organizacijske vještine"

Poslovna edukacija

Na ovom seminaru polaznici će steći potrebna znanja o tome kako organizirati zadatak, ljude i ostale resurse kako bi se obavio posao i ostvario cilj.

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Komunikacijske vještine"

Poslovna edukacija

Svrha ovog seminara jest naučiti polaznike kako ostaviti pravi dojam uz pomoć odgovarajućih tehnika. Seminar pokriva uspostavljanje dobrog odnosa sa slušateljima, vještine aktivnog slušanja, verbalnu, kao i neverbalnu komunikaciju.

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Vještine vođenja"

Poslovna edukacija

Svrha ovog seminara jest izgraditi osobni plan razvoja i steći potrebne vještine koje se odmah mogu implementirati u svakodnevni život. Motivirati i podučavati suradnike i poticati ih na osamostaljenje, uspješno rješavati konflikte na poslu i nositi...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Upravljanje vremenom"

Poslovna edukacija

Seminar će polaznicima pomoći pri određivanju vremena kao resursa. Po završenom seminaru, polaznici će moći ostvariti uštede kroz dobro planiranje vremena.

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Uspješno oglašavanje"

Poslovna edukacija

Svrha ovog seminara jest objasniti specifičnosti i značenje gospodarskog oglašavanja, razumjeti važnost definiranja ciljeva i oblika oglašavanja, usavršiti znanja o oblicima oglašavanja, upoznati se s razlikom između oglašavanja proizvoda ili usluge...

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Kako od ideje stvoriti projekt"

Poslovna edukacija

Seminar je namijenjen kreativnim i inovativnim osobama koje žele bolje upoznati načine za realizaciju vlastitih ideja.

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit

Seminar "Upravljanje projektnim ciklusom"

Poslovna edukacija

Svrha ovog seminara jest upoznavanje s okvirom upravljanja projekta kroz životni ciklus projekta, definiranje projektnih mogućnosti u skladu sa strategijom organizacije, upravljanje ljudskim resursima, vremenom i troškovima na projektu.

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Mjesto: Zagreb

Rok prijave:

Otvorene prijave

Cijena: Na upit