Kako biste vi riješili test iz hrvatskog jezika ?!

Pogledajte dio pitanja iz hrvatskog jezika i književnosti na višoj razini:

1. Kojim pjesničkim pravcima pripadaju pjesme “ Utjeha kose ” A.G. Matoša i “ Mrtva ljubav ” A. B. Šimića?

a)      nadrealizmu i realizmu

b)      romantizmu i klasicizmu

c)      impresionizmu i ekspresionizmu

d)      futurizmu i imažinizmu

2. Što povezuje tekstove?

a)      razdoblje

b)      tema

c)      oblik

d)      stil

3. U čemu se razlikuje odnos pjesnikâ prema temeljnome motivu?

a)      Za Matoša postoji izlaz iz boli, a za Šimića je sve završeno.

b)      Matoš izražava nedostižnost ljubavi, a Šimić dostižnost.

c)      Šimić nalazi smirenje u prirodi, a Matoš u svojoj snazi.

d)     Šimićeva je ljubav stvarna, a Matoševa nestvarna.

4. Koji pjesnički oblik prepoznajete u Matoševu tekstu?

a)      baladu

b)      gazelu

c)      glosu

d)      sonet

5. Kakva je rima u Matoševu tekstu?

a)      abab cdcd eef eef

b)      abab abab cdc dee

c)      abba cddc efe fgg

d)      abba abba cdc dee

6. Tko izgovara posljednje dvije rečenice u Matoševu tekstu?

a)      lirski subjekt

b)      pokojnica

c)      kobna dvorana

d)      kosa

7. Od koje jezične norme Matoš odstupa u prvoj rečenici?

a)      od morfološke

b)      od leksičke

c)      od pravopisne

d)      od sintaktičke

8. Kako se zove Šimićeva zbirka pjesama?

a)      Preobraženja

b)      Pjesme u tmini

c)      Kolajna

d)      Knjiga pjesama

9. Od koje jezične norme odstupa Šimić u svojem tekstu?

a)      od gramatičke

b)      od pravopisne

c)      od leksičke

d)      od pravogovorne

10. Kojim motivom počinje Šimićev tekst?

a)      vizualnim

b)      auditivnim

c)      taktilnim

d)      gustativnim

11. Koji se glagolski oblik javlja u posljednjih pet stihova Šimićeva teksta?

a)      prezent

b)      infinitiv

c)      aorist

d)      imperativ

12. Kako glasi genitiv sintagme crven pokrov?

a)      crvenoga pokrova

b)      crvenijega pokrova

c)      crven pokrova

d)      crvena pokrova

13. Kojoj književnoj vrsti pripada Ilijada?

a)      himni

b)      tragediji

c)      epopeji

d)      mitu

14. Komu povijest književnosti pripisuje autorstvo Ilijade?

a)      Hesiodu

b)      Homeru

c)      Vergiliju

d)      Aristotelu

15. Kojim je stihom napisana Ilijada?

a)      dvostruko rimovanim dvanaestercem

b)      heksametrom

c)      dvanaestercem

d)      epskim desetercem

16. O kojem događaju govori Ilijada?

a)      o desetogodišnjem lutanju morem

b)      o desetogodišnjoj opsadi Troje

c)      o osnutku italskoga carstva

d)      o propasti tebanskoga kraljevstva

17. Zbog čega se Ahilej naljutio?

a)      Oduzeta mu je robinja Brizeida.

b)      Okrivljen je za ratne neuspjehe.

c)      Oluja mu je potopila lađu.

d)      Uništeni su mu štit i kaciga.

18. Što je, prema legendi, pokrenulo temeljni događaj o kojem govori djelo?

a)      Afroditina srdžba

b)      proročanstvo iz Delfa

c)      otmica lijepe Helene

d)      osveta za rodoskvrnuće

19. Tko je „Atrejev sin, junacima kralj”?

a)      Agamemnon

b)      Hektor

c)      Menelaj

d)      Odisej

20. Tko je Zeus?

a)      spartanski kralj

b)      vrhovni svećenik

c)      najslavniji vrač

d)      gospodar Olimpa

21. Kojoj vrsti drame pripada Kuća lutaka?

a)      građanskoj drami

b)      lirskoj drami

c)      ekspresionističkoj drami

d)      simbolističkoj drami

22. Tko je autor teksta Kuća lutaka?

a)      Charles Baudelaire

b)      A. Pavlovič Čehov

c)      Arthur Rimbaud

d)      Henrik Ibsen

23. Kojom se stilskom figurom autor poslužio u sljedećoj rečenici? Imam dovoljno široka krila da te zakrilim njima.

a)      poredbom

b)      paradoksom

c)      ironijom

d)      metaforom

24. Koji niz djela pripada istomu književnomu rodu kao i Kuća lutaka?