Programs - Business Media Group

Webinar - online edukacija: Nepovezane uplate - SNU u praksi

Courses

On-line education

Svakodnevna tema i temelj razumijevanja neizbježna je za sve poslovne subjekte, bez obzira na djelatnost. Radi upoznavanja s obvezama i pravovremenog planiranja poslovanja te izbjegavanja naknadno utvrđenih propusta, ovaj webinar svakako se...

Name: Business Media Group

Location: Online

Deadline:

Open applications

Price: 62 EUR

Webinar – Online računovodstvo konsolidacije i sastavljanje izvještaja o novčanom toku u praksi

Courses

On-line education

Izvještaj o novčanom toku prikazuje novčane tokove, tj. priljeve i odljeve novca i novčanih ekvivalenata u određenom obračunskom razdoblju te ukazuje na čisti novčani tok, a korisnicima financijskih izvještaja pruža informacije koje su osnovica za...

Name: Business Media Group

Location: Online

Deadline:

Open applications

Price: 136 EUR + PDV

Webinar – Online forenzično računovodstvo u praksi

Courses

On-line education

Namjena webinara je na praktičnim primjerima prikazati analizu financijskih izvještaja trgovačkih društava i tražiti pozicije na kojima se mogu pojaviti skriveni troškovi ili prihodi s ciljem manipulacije korisnika financijskih izvještaja, te...

Name: Business Media Group

Location: Online

Deadline:

Open applications

Price: 136 EUR + PDV

Webinar – online edukacija : Ulazak u sustav PDV-a

Courses

Business education

Ulazak u sustav PDV-a.

Name: Business Media Group

Location: Online

Deadline:

Open applications

Price: 136 EUR + PDV

Radionica: Financiranje projekata organizacija civilnog društva iz javnih izvora

Business education

Kako pronaći pravi javni poziv ili javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruge

Name: Business Media Group

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: On query

ZOOM online radionica: Poslovanje i financiranje neprofitnih organizacija u praksi

Business education

On-line education

Jednodnevna radionica je koncipirana kao čitav niz praktičnih primjera iz područja financijskog poslovanja udruga s mnoštvom praktičnih primjera i konkretnih odgovora na vaša stručna pitanja, a sve u cilju kako bi se što jasnije i razumljivije...

Name: Business Media Group

Location: Online

Deadline:

Open applications

Price: 100 EUR + PDV

Webinar – Online edukacija: Primjena posebnih uzanci o građenju i radni odnosi u graditeljstvu

Courses

On-line education

Na sve ugovore o građenju sklopljene nakon 21. 12. 2021. primjenjuju se Posebne uzance o građenju, osim ako ugovorne strane nisu izričito isključile njihovu primjenu. Ako su ugovorne strane isključile primjenu Posebnih uzanci o građenju, na ugovor o...

Name: Business Media Group

Location: Online

Deadline:

Open applications

Price: 136 EUR + PDV

Webinar – Online edukacija: EU fondovi za tvrtke i udruge - mogućnosti i prepreke u praksi

Business education

On-line education

EU fondovi za tvrtke i udruge - mogućnosti i prepreke u praksi

Name: Business Media Group

Location: Online

Deadline:

Open applications

Price: 136 EUR + PDV

Snimljeni webinar: Novine u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za 2024.

Business education

On-line education

Upoznavanje sa novim zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja...

Name: Business Media Group

Location: Online

Deadline:

Open applications

Price: 136 EUR + PDV

Webinar – online edukacija: Analiza financijskih izvještaja u praksi

Courses

On-line education

Polaznike ćemo pobliže upoznati s osnovnih tehnikama i metodama analize financijskih izvještaja koje će im pomoći pri čitanju i razumijevanju financijskih izvještaja, odnosno prikupljanju informacija koje su potrebne za upravljanje poduzećem. Primjer...

Name: Business Media Group

Location: Online

Deadline:

Open applications

Price: 136 EUR + PDV

Webinar – online edukacija: Gospodarska djelatnost udruge u praksi

Courses

Business education

On-line education

Jednodnevna online radionica namijenjena udrugama, knjigovođama i svima ostalima koji žele savladati područje navedene tematike.

Name: Business Media Group

Location: Online

Deadline:

Open applications

Price: 136 EUR + PDV

Zoom webinar: Top 20 odgovora na stručna pitanja za udruge

Courses

On-line education

Izbor iz najvažnijih aktualnih telefonskih odgovora savjetnika časopisa Udruga.hr, namijenjeno udrugama ili knjigovodstvenim servisima koji ih vode.

Name: Business Media Group

Location: Online

Deadline:

Open applications

Price: 100 EUR + PDV