Programs - ZIRS učilište

Osposobljavanje za osnovne poslove prodavača ukapljenog naftnog plina

Courses

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave i 120 sati praktičnog rada u tvrtki pod nadzorom osposobljene osobe. Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje na...

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 106,17 EUR

Osposobljavanje za poslove prodavača naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina

Courses

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 228 sati, od čega je 48 sati teoretske nastave i 180 sati praktičnog rada u tvrtki pod nadzorom osposobljene osobe. Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje na...

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 159,26 EUR

Osposobljavanje za poslove prodavača naftnih derivata

Courses

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave i 120 sati praktičnog rada u tvrtki pod nadzorom osposobljene osobe. Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje na...

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 106,17 EUR

Obnova znanja za sigurnosnog savjetnika ADR i RID

Courses

Obnova znanja za sigurnosnog savjetnika ADR i RID

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 464,52 EUR + PDV

Osposobljavanje sigurnosnog savjetnika / savjetnice za ADR i RID

Courses

Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07.) pravne i fizičke osobe čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom ili željeznicom (odnosno s tim prijevozom povezano postupanje s opasnim tvarima – pakiranje, utovar, istovar,...

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 929,05 EUR

Osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu – Zagreb, Rijeka, Buzet

Courses

Sustav, plan i program osposobljavanja izrađeni su u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07.), Pravilnikom o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (N.N., br. 96/09.) i europskom...

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: On query

Stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu - KOD 95

Courses

Prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (N.N., br. 82/13.) i direktivi EU-a, profesionalni vozači zaposleni u tvrtkama EU-a, osim što moraju imati početne kvalifikacije za vozača za prijevoz tereta, moraju svakih 5 godina obnavljati izobrazbu za...

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 200 EUR

Program osposobljavanja za rukovatelja viličarom u sladišnom prostoru

Courses

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 20 sati teoretske nastave, a praktični dio (100 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu.

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 120 EUR

Program osposobljavanja za rukovatelja/icu autodizalicom

Courses

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 30 sati teoretske nastave, a praktični dio (90 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu.

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 120 EUR

Program osposobljavanja za rukovatelja vozilom za unutarnji prijevoz

Courses

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave, a praktični dio (120 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu.

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 120 EUR

Program osposobljavanja za rukovatelj/icu elektrokolicima

Courses

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 80 sati, od čega je 20 sati teoretske nastave, a praktični dio (60 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu.

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 120 EUR

Osposobljavanje za rukovatelja/icu samohodnim odbacivačem snijega

Courses

Program osposobljavanja traje 120 sati, a realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 30 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 90 sati organizira se...

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 120 EUR

Program osposobljavanja za rukovatelja/icu vozilom za prijevoz smeća

Courses

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 20 sati teoretske nastave, a praktični dio (100 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu. Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici...

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 120 EUR

Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

Courses

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (N.N., br. 94/13. i 73/17.), a u sklopu Informacijskog sustava za gospodarenje otpadom (ISGO), uspostavila „Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku...

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 130 EUR + PDV

Predavanje na temu uvod u GDPR

Business education

Predavanje na temu uvod u GDPR

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 106,17 EUR + PDV

GDPR edukacija za DPO (Data Protection Officer)

Business education

GDPR edukacija za DPO (Data Protection Officer)

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 172,53 EUR + PDV

Seminar kemikalije i kemijski proizvodi

Courses

Teme: Podnošenje zahtjeva za obavljanje djelatnosti; Odgovornost odgovorne osobe, provedba u praksi; Očevidnici, vođenje evidencije; Tumačenje obveza iz REACH-a i CLPa; Biocidi, novosti i obveze; Rokovi za uklanjanje nepravilnosti, zabrane i kaznene...

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 118,12 EUR + PDV

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način u tvrtkama (na osnovi ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu MRMS-a)

Courses

S nama kao ovlaštenom tvrtkom možete ugovoriti osposobljavanje radnika za rad na siguran način.

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: On query

Osposobljavanje radnika za rad u skučenom prostoru prema OSHA standardu

Courses

Osposobljavanje se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Teme teoretskog dijela osposobljavanja su rizici i prevencija kod ulaza i rada u skučenom prostoru i zatvorenoj posudi (opasnosti od opasnih plinova, praćenje koncentracije plinova,...

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 130 EUR + PDV

Osposobljavanje radnika za rad u skučenom prostoru / Confined Space Entry & Monitor prema OSSA standardu (internacionalno)

Courses

ZIRS održava osposobljavanje radnika za obavljanje radova na gradilištu koje odobrava organizacija OSSA (Oil Sands Safety Association, Kanada) u sura dnji s akreditiranom ustanovom Fusion Safety Systems (Kanada).

Name: ZIRS učilište

Location: Zagreb

Deadline:

Open applications

Price: 170 EUR + PDV