CERTIFICIRANI TEČAJ: Izaslani radnici - rad u dvije ili više država

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Slobodno kretanje radnika temeljno je načelo Ugovora o funkcioniranju Europske unije (članak 45) i razvijeno je od strane sekundarnog zakonodavstva EU-a te sudske prakse Europskog suda. Uredba (EZ) br. 883/2004 – o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti navodi zajednička pravila zaštite prava socijalne sigurnosti u slučaju kretanja radnika unutar EU-a (kao i unutar Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske). Isto tako, Republika Hrvatska ima i sporazume o socijalnom osiguranju sa svim državama koje su bile u sastavu Jugoslavije i još nekim državama. Kod migracija radnika nije dovoljno primijeniti samo Ugovore o socijalnom osiguranju već i poreznu regulativu. U tu svrhu, potrebno je poznavanje Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Trenutno su u primjeni 62 Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Procjenjuje se da je iz Repubike Hrvatske izaslano oko 40.000 djelatnika. U situaciji izaslanja djelatnika poslodavac može vrlo lako doći u konflikt s propisima matične države i propisima države rada. Isto podliježe kaznama u obje države. Pogreške se vrlo teško i mukotrpno ispravljaju a vrlo često se lome „preko leđa“ djelatnika. Kako Vam se ne bi dogodila takva situacija i kako bi ovu materiju upoznali do same srži, ovaj certificirani tečaj je pravo rješenje za Vas.


Tečaj je zamišljen kao kombinacija interaktivnog teorijskog dijela i radionica, te se održava u malim grupama do maksimalno 10 polaznika. Mali broj polaznika omogućuje da predavač ima prema svakom polazniku individualan pristup. Naši predavači su iskusni stručnjaci i praktičari koji znanja prenose na jednostavan i pristupačan način. Znanja se prenose kroz konkretne primjere iz prakse uz minimalno teoretiziranje. U cijeni tečaja uključeni su materijali, kava, ručak kao i mogućnost individualnog savjetovanja s predavačem. Tečaj se održava kroz četiri modula a nakon četvtog modula predviđen je ispit koji polaznici mogu riješiti bez ikakvih poteškoća ukoliko su aktivno sudjelovali na svim modulima. Nakon uspješno položenog ispita polaznici dobivaju Certifikat tvrtke Verlag Dashőfer pod nazivom Certificirani stručnjak za izaslanja djelatnika, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za "Stručnjaka o izaslanim radnicima" na hrvatskom i engleskom jeziku.
5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa i na izradi konkretnog primjera vođenja PDV evidencije.

Ciljna skupina

Kome je namjenjen tečaj?

Tečaj je namijenjen osobama koje na bilo koji način moraju rješavati pravni, porezni ili računovodstveni tretman izaslanih i ustupljenih radnika te radnika koji rade u dvije ili više država.

Datum Mjesto Cijena
29.05. – 17.06.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL Pravni aspekti izaslanja radnika i rada u dvije ili više država 29.05.2019.
predavač: Darko Graf, odvjetnik

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00 - 11:00
Propisi radnog prava o izaslanju radnika u inozemstvo odnosno ustupanju radnika u zemlji/inozemstvu izaslanje i ustupanje radnika - sličnosti, razlike
ustupanje i pristanak radnika
izaslanje/ustupanje u inozemstvo – dodatni uglavci ugovora o radu
rad u dvije ili više država
obveze poslodavca prema radniku koji je ustupljen/izaslan
evidencija radnog vremena za ustupljene/izaslane radnike

11:00 - 11:30 pauza za kavu
11:30 - 13:00
ustupanje radnika povezanom društvu u zemlji
pravo na plaću izaslanih/ustupljenih radnika
ostala materijalna prava izaslanih/ustupljenih radnika; primjena pravilnika o radu i kolektivnih ugovora
Uvjeti izaslanja/ustupanja radnika u inozemstvo
izaslanje u države članice EU i pravila koordinacije sustava socijalne sigurnosti u EU - nadležnost HZMO-a
izaslanje u države s kojima RH primjenjuje dvostrane socijalne ugovore - nadležnost HZZO-a
primjena Uredbe EZ 883/2004 i naknadno donesenih uredbi o izmjenama i dopunama
što uređuje Uredba EZ 987/2009
uvjeti koje mora ispunjavati poslodavac
uvjeti koje mora ispunjavati radnik
dužina izaslanja, prekidi, kada obavijest HZMO-u/HZZO-u

13:00 -14:00 pauza za ručak
14:00 - 16:00
je li moguće izaslanje u države koje nisu dio EU i s kojima RH ne primjenjuje dvostrane socijalne ugovore – uvjeti, postupak
Zdravstvena zaštita radnika izaslanih/ustupljenih u inozemstvo
uvjeti pribavljanja Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO)
koje troškove zdravstvene zaštite pokriva EKZO
zdravstvena zaštite u državama s kojima RH primjenjuje dvostrane ugovore
zdravstvena zaštita u državama s kojima RH nema socijalni ugovor
ozljeda na radu u inozemstvu i prava radnika
korištenje prava po osnovi roditeljstva u inozemstvu
Ovrha na plaći za izaslane radnike
Promjena EU direktive za izaslane radnike

2. MODUL - Porezni aspekti izaslanja djelatnika i rada u dvije ili više država te izaslani djelatnici u Republiku Hrvatsku 05.06.2019.
predavač: Mira Ognjan, mag. oec., stalni sudski vještak za financije i računovodstvo

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00 - 11:00
temeljna pravila na kojima su koncipirani ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
određivanje rezidentnosti fizičkih osoba prema međ. ugovorima
ulazak i izlazak iz rezidentnosti
kojoj državi pripada pravo oporezivati dohodak od nesamostalnog rada
plaćanje predujmova poreza na dohodak iz plaće u inozemstvu i godišnja porezna prijava u RH – obvezno,
dobrovoljno

11:00 - 11:30 pauza za kavu
11:30 - 13:00
metode kojima se izbjegava dvostruko oporezivanja
mogu li se izaslanim radnicima isplaćivati primici koji se prema hrvatskim propisima o porezu na dohodak smatraju neoporezivim primicima
temeljna razlike između službenog puta, rada na terenu i izaslanja
uvjeti isplate neoprezive dnevnice za službeni put, dnevnice za rad na terenu i naknade za odvojeni život
izaslanje i rad u više država članica EU-primjeri iz prakse
porezne obveze izaslanih radnika u druge države EU i treće zemlje
obveze radnika vezane uz izvještavanje na obrascu JOPPD

13:00 -14:00 pauza za ručak
14:00 - 16:00
izaslani radnici u Republiku Hrvatsku
primici u naravi koje tuzemni poslodavac omogućava radniku izaslanom na rad u RH (primjeri: plaćanje
stana, korištenje službenog automobila u privatne svrhe); izvještavanje na obrascu JOPPD
INO DOH obrazac
korištenje osobnog odbitka, prava rezidenata EU
obveze radnika vezane uz izvještavanje na obrascu JOPPD
primici u naravi koje tuzemni poslodavac omogućava radniku izaslanom na rad u RH (primjeri: plaćanje stana, korištenje službenog automobila u privatne svrhe); izvještavanje na obrascu JOPPD
neoporezive naknade troškova koje tuzemni poslodavac može isplaćivati radniku ustupljenom iz inozemstva


3. MODUL - Sve varijante ustupanja osoblja te RADIONICA konkretni primjeri obračuna plaća izaslanih radnika i izvještavanje na JOPPD obrascu 12.06.2019
predavač: Mira Ognjan,mag. oec., stalni sudski vještak za financije i računovodstvo

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00 - 11:00
ustupanje djelatnika putem agencije za privremeno zapošljavanje
ustupanje osoblja povezanom društvu u tuzemstvu
ustupanje u tuzemstvu osoblja koje obavlja građevinske usluge
ustupanje osoblja povezanom društvu u inozemstvu - u EU; u treće države
izaslanje osoblja u poslovnu jedinicu tuzemnog poslodavca u inozemstvu
usluga ustupanja osoblja kao predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost
prefakturiranje troškova službenog puta i drugih troškova ustupljenog osoblja
ulazni račun za ustupanje osoblja primljen iz tuzemstva
ulazni račun za ustupanje osoblja primljen iz inozemstva

11:00 - 11:30 pauza za kavu
11:30 - 13:00
dospijeće PDV-a/prava na pretporez, izvještavanje
RADIONICA
Obračun plaće djelatnika izaslanih u EU gdje pravo oporezivanja dohotka ima Republika Hrvatska
Obračun plaće djelatnika izaslanih u EU gdje pravo oporezivanja dohotka ima država rada
Izaslanje radnika u treće zemlje
Obračuni plaće djelatnika ustupljenog u treće zemlje s kojima Republika Hrvatska nema sporazum o
socijalnom osiguranju a djelatnik je osiguran

13:00 -14:00 pauza za ručak
14:00 - 16:00
Konkretni primjeri popunjavanja INO-DOH obrasca
Obračun plaća djelatnika izaslanih u Republiku Hrvatsku
Obračun palće kod rada u dvije i više država
Ispravci JOPPD-a za izaslane radnike i specifikacija nepovezanih uplata


4. MODUL- Bolovanja izaslanih radnika i kratkotrajni prijekidi izaslanja, specifični primjeri izaslanja u Saveznu Republiku Njemačku i Republiku Austriju - 17.06.2019.
predavač: Mira Ognjan,mag. oec., stalni sudski vještak za financije i računovodstvo

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00 - 11:00
Obračun plaća za izaslane djelatnike na bolovanju
Utvrđivanje i priznavanje prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti u inozemstvu

11:00 - 11:30 pauza za kavu
11:30 - 13:00
Specifični primjeri izaslanja u Republiku Njemačku i Republiku Austriju
Rekapitulacija iznesene materije

13:00 -14:00 pauza za ručak
14:00 - 16:00
Pripreme za ispit

5. MODUL: Završetak postupka certificiranja kroz ispit u pisanom obliku za stjecanje naziva: "Stručnjak za izaslane radnike "

Lokacija održavanja tečaja:
Verlag Dashofer d.o.o.
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 49
10000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi