UČILIŠTE IZVOR ZNANJA

O nama

Učiliste lzvor znanja u Vodicama  je ustanova za obrazovanje odraslih i kao nova nastoji se uključiti u obogaćvanje kvalitete obrazovanja kojoj se sada pridaje temeljna uloga u gospodarskom i društvenom nap­retku

Uciliste lzvor  znanja  nastoji  biti jedan od čimbenika koji će to omogućiti kroz osposobljavanje za aktivno građanstvo i zapošljavanje .

Obrazovanje odraslih važna je komponenta sustava cjeloživotnog učenja. Prvim člankom Zakona o obrazovanju odraslih, obrazovanje odraslih u Hrvatskoj je definirano kao cjelina procesa učenja odraslih namijenjenih ostvari­vanju prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanja za zapošljivost (stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje , prekvalifi­kacije, stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i sposobnosti) i osposoblja­vanje  za  aktivno građanstvo.

Pristupanje Europskoj uniji za hrvatski obra­zovni sustav znači prihvaćanje novih izazova u smislu kvalitete, prilagodljivosti, mobilnosti i mogućnosti odgovaranja na promjene i potrebe u društvu.

Kroz poticanje cjeloživotnog učenja nastojimo omogućiti svima, bez dobne granice, kao što i sam naziv cjeloživotno učenje kaže, naći sebe kroz različita područja i interese, jer učenje je cjeloživotna aktivnost koja nas oplemenjuje i koja je putokaz ka novim iskustvima ispozna­jama .

Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti)  i u svim  oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno   i  informalno).

 

Obrazovanje odraslih temelji na  načelima:

 • Cjeloživotno učenje; racionalno koristenja obrazovnih mogućnosti,
 • Teritorijalna   blizina i dostupnost obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, u skladu  s  njihovini sposobnostima,
 • Sloboda i autonomija pri izboru načina, sadržaja, oblika, sredstava i metoda,
 • Uvažavanje različitosti i uključivanja,
 • Stručna i moralna odgovornost andragoskih djelatnika,
 • Jamstvo kvalitete obrazovne ponude,
 • Poštovanje osobnosti i dostojanstva svakog sudionika.

 

 ponudi obrazovanja odraslih Učilište lzvor znanja nudi:

 

Stjecanje stručne spreme i prekvalifikacije:

 

 1. Hotelijersko - turistički tehničar/ ka
 2. Agroturistički tehničar/ ka
 3. Kuhar/ ica
 4. Konobar/ ica
 5. Slastičar/ ka
 6. Pekar/ ica

 

Programi osposobljavanja:

 

 1. ZDRAVSTVO  I SOCIJALNA SKRB
  1. Poslovi njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba
  2. Program osposobljavanja za poslove dadilje

 

 1. OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE
  1. Pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima  s teškoćama
  2. Gerontodomaćina/ce

 

3. POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA

a.Maslinar/ ka

b.Vinogradara// ke - vinara/ ke

c.Pčelara/ice

 

 1. TURIZAM  I UGOSTITELJSTVO
  1. Jednostavni poslovi u zanimanju slastičar/  ka
  2. Jednostavni poslovi u zanimanju konobar/ica
  3. Jednostavni poslovi u zanimanju barmena/ice i priprematelja/ ice koktela
  4. Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar/ ica
  5. Program osposobljavanja za poslove priprematelja/ice bureka i  pizza
  6. Program osposobljavanja za poslove sobara/ice

 

 

Dodatne informacije

 • Blizina javnog prijevoza