Marker obrt

O nama

Vizija

Biti vodeći u RH u području  jačanja osobnih kompetencija odraslih osoba.

Misija

Naša je misija podizanje svijesti o osobnom razvoju i nužnosti cjeloživotnog učenja kroz jačanje osobnih kompetencija odraslih osoba stalnim usavršavanjem kroz treninge, edukacije i seminare iz područja od interesa  poslodavaca, zaposlenih i predstavnika radnika.

Marker,obrt za informatiku i dizajn, nositelj je odobrenja izobrazbe u području javne nabave, po rješenju Ministarstva gospodarstva KLASA: UP/I-406-01/14-01/06, URBROJ: 526-06-02-01/7-14-2 od 2. travnja 2014., te je evidentirano u Registru nositelja programa pod rednim brojem 35.

Temeljem toga organiziramo izobrazbe u području javne nabave.

Bavimo se osobnim razvojem i jačanjem kompetencija odraslih osoba iz područja rada, zaštite na radu, te jačanja kompetencija radničkih predstavnika (povjerenika radnika za ZNR, članova Radničkih vijeća i sindikalnih predstavnika) u čemu nam pomaže dvadesetogodišnje iskustvo.

Zaposlene osobe, treninzima i edukacijama, koje organiziramo, mogu povećati i proširiti svoje kompetencije i time povećati učinkovitost, prilagodljivost i fleksibilnost potrebama poslodavaca i tržišta rada.

Time zaposlene osobe povećavaju svoju izobrazbu i šansu za zadržavanje postojećeg posla ili dobivanje novog.

Kad se radi o predstavnicima radnika u različitim asocijacijama oni jačaju svoje kompetencije, u području kvalitetnijeg zastupanja onih koji su ih izabrali. Na taj način bolje zastupaju interese onih koje predstavljaju a samim tim grade nove, bolje, odnose i mogućnosti napredovanja i ponovnog biranja.

Nezaposlene osobe mogu ojačati svoje kompetencije i time povećati šanse za zapošljavanje.

Prolaskom kroz edukaciju  i treninge odrasle osobe sudjeluju u cjeloživotnom učenju koje je u novim tržišnim uvjetima neophodno.

Time doprinose osobnom razvoju i jačanju vlastitih kompetencija iz područja koja ih zanimaju, a koja im mogu koristiti u trenutnom poslu ili povećati šanse za novo zaposlenje. Bilo kod istog poslodavca na novom radnom mjestu, bilo kod drugog poslodavca, u slučaju otkaza, a tu su i osobna zadovoljstva zbog vlastitog učenja i razvoja.

Poslodavcima pružamo usluge izobrazbe i jačanja kompetencija rukovodnog i prodajnog osoblja, osposobljavanja osoba certificiranih za javnu nabavu kao i edukaciju poslodavaca i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu.

Predstavnici radnika, kroz naše edukacija, mogu ojačati svoja znanja, vještine i kompetencije i tako kvalitetnije zastupati interese onih  koji su ih izabrali.

 • direktor / ravnatelj
 • vlasnik poduzeća/ustanove
 • osobe certificirane za javnu nabavu 
 • poslodavac
 • članovi nadzornih odbora
 • voditelj odjela ljudskih resursa
 • ovlaštenici poslodavca za ZNR
 • stručnjaci ZNR
 • koordinatori za ZNR
 • specijalisti za ZNR
 • povjerenici radnika za ZNR
 • članovi Radničkih vijeća
 • sindikalni povjerenici

Budući da nismo ograničeni samo na vlastite trenere, pokrivamo širok spektar tema s najkvalitetnijim predavačima.

Time su naši  treninzi i seminari aktualni, dinamični, zanimljivi i daju konkretnu dodatnu vrijednost.

Dodatne informacije