Upravljanje karijerom, edukacija i razvoj zaposlenika

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 1 dan(a)
EduCentar cijena: 1.190 kn + PDV 1.390 kn + PDV

Naziv: Mirakul edukacijski centar

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – Green Gold

Sama potreba za obukom posljedica je niza promjena koje se svakodnevno događaju u poduzeću. Edukacija se može smatrati procesom najšireg stjecanja znanja i vještina zaposlenika kojima se stvara temelj za njihov daljnji razvoj. Razvoj zaposlenika stalan je proces koji treba pokrenuti poslodavac, a edukacija i razvoj zaposlenika povezan je s gotovo svim aspektima upravljanja ljudskim potencijalima. Osobe zadužene za razvoj zaposlenika imaju važnu ulogu jer omogućavaju razvoj učeće organizacije, no velika odgovornost za razvoj karijere je i na pojedincu.

Za zaposlenike je bitno da povećanjem znanja i vještina povećavaju svoju zapošljivost, što utječe na razvoj njihove karijere, a za organizaciju je bitno da se, povećanjem razine obrazovanja svojih zaposlenika, zapravo povećava njihova produktivnost. Odabir metode obuke ima značajan utjecaj na njezine rezultate, a upotreba konkretne metode ovisi o vrsti posla i željenom cilju. E-learning ili e-učenje, u širem smislu, naziv je za učenje putem računalnih tehnologija, to je vrsta komunikacijskog kanala kroz koji se odvija učenje, a njegovo korištenje u praksi pokazalo se efikasnim.

Sadržaj seminara:

 • Obrazovanje i razvoj – prilagodba promjenama u organizaciji i na tržištu
 • Temeljne faze procesa obuke sagledane s aspekta organizacije i zaposlenika
 • Razvoj managera – primjeri
 • Upravljanje i životni ciklus upravljanja karijerom – primjer
 • Planiranje sukcesija
 • Tehnike i metode obrazovanja te razvoja zaposlenika – primjer Petrokemija
 • E-learning
 • Evaluacija obrazovnih programa
 • Ključni pokazatelji uspješnosti
 • Učeća organizacija i upravljanje znanjem
 • Društveno odgovorno poslovanje u sustavu obrazovanja i razvoja zaposlenika

Jezgrovita i jasna prezentacija obogaćena s tri praktična primjera iz hrvatske prakse: dva su vezana uz obrazovanje i razvoj karijere, a u drugom se demonstriraju tehnike i metode obrazovanja u praksi. Iz područja korištenja e-learninga u praksi bit će dan niz primjera. Upoznavanje na početku osigurava razmjenu iskustava i intenzivno korištenje sinergije grupnog rada, a izmjena aktivnosti i predavača osigurava dinamiku.

Cilj seminara:
Objasniti korelaciju i između razvoja managementa i organizacijskog razvoja te ukazati na potencijal koji leži u obrazovanju, znati primijeniti bazični modela razvoja managementa u svojoj poslovnoj praksi, prepoznati značaj upravljanja karijerom u organizaciji za pojedinca, managera i organizaciju, ukazati na faze razvoja karijere i na individualnu odgovornost pojedinca za razvoj karijere, demonstrirati tehnike i metoda razvoja i obrazovanja u praksi, naučiti kako provoditi evaluaciju obrazovnih programa i izvještavanje o rezultatima, ukazati na značaj DOP-a u obrazovanju i razvoju, naučiti što je e-learning, kako funkcionira, koje su metode, prednosti i nedostatci, primjerima demonstrirati modele korištenja e-learninga u praksi, saznati koje su mogućnosti, potrebni resursi i rizici uvođenja e-learninga u organizaciju te na primjerima iz hrvatske prakse saznati kakav je uspjeh e-learning projekata i kakav je ROI.

Cilj seminara je ukazati na potencijale, za organizaciju i pojedinca, koji leže u korištenju suvremenih metoda i tehnika edukacije, kao i u pravilnom upravljanju karijerom, ali i na odgovornosti pojedinca za razvoj osobne karijere.

Predavačica:
Sandra Prelčec, dipl.iur.

Ciljna skupina polaznika:
Edukacija je namijenjena onima koji se žele prilagoditi promjenama na tržištu i stvoriti poticajnu organizacijsku klimu u kojoj se koristi maksimum kompetencija svakog zaposlenika, ali u kojoj je odgovornost za razvoj karijere podijeljena između organizacije i proaktivnosti i angažmana pojedinca: direktori poduzeća, voditelji ljudskih potencijala, voditelji timova, voditelji projekata, manageri ključnih kupaca, voditelji prodaje.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o  uspješno završenom seminaru.

Kotizacija:
Redovna cijena seminara iznosi 1.590,00 kn + PDV.
Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara.

Prijavu na seminar putem online obrasca možete izvršiti ovdje: Prijava

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera