ONLINE preddiplomski stručni studij - Ekonomija poduzetništva

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 3 godina(e)
EduCentar cijena: Od 22.000 kn

Naziv: Obrazovna grupa Zrinski

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Fakulteti Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

U stjecanju bogatstva znanja, danas nam je najveći neprijatelj nedostatak vremena. Užurbani način života, uvjetovan privatnim, obiteljskim i poslovnim obvezama ostavlja ograničeno vrijeme za ulaganje u nastavak obrazovanja. Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski iz Zagreba, slijedi svjetske i europske trendove te je prva visoka škola u Hrvatskoj koja je studijske programe dovela i u vaše domove i urede – ONLINE način studiranja. 

Uz redoviti i izvanredni studij, zaposlenima, onima s obiteljskim obvezama ili svima kojima studij nije u bližoj okolini, ONLINE način studiranja dolazi kao odlično rješenje.

ONLINE studijski programi se izvodi uz odobrenje Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te se upisuju u e-radnu knjižicu.

Studenti imaju priliku upisati preddiplomski stručni studij Ekonomija poduzetništva, specijalistički diplomski stručni studij Management malih te srednjih poduzećaspecijalistički diplomski stručni studij Projektni menadžment te neopterećeni rasporedom predavanja nastavu pratiti u vrijeme koje im najviše odgovara.

Kilometrima udaljena škola postaje udaljena tek nekoliko „klikova“ mišem. Sve što je studentima potrebno je računalo te internet veza, naravno uz pretpostavku ranije završene srednje škole (za upis na stručni studij), odnosno diplome prvostupnika (za upis na specijalsitički studij).

Učenje se na daljinu odnosi na posebno online okruženje gdje se poučavanje i učenje odvija uz pomoć računala kao medija za komuniciranje.

Primarno je namijenjeno svima:

 • koji imaju ograničene obrazovne resurse (vrijeme i financijska sredstva)
 • koji žele studijske programe koji nisu dostupni u njihovoj životnoj sredini
 • koji žele fleksibilnost u dizajniranju rasporeda kada i gdje učiti
 • koji žele pristup nastavnim materijalima i nastavnicima 24 sata, sedam dana u tjednu i 365 dana u godini (7/24/365)
 • koji žele uz redovno zaposlenje nastaviti obrazovanje uz rad
 • koji zbog obiteljskih obveza ne mogu pohađati i pratiti uobičajeni način studija (npr. zdravstveno stanje, rođenje djeteta, skrb o članu obitelji, i dr.)

Životna dob i prethodno obrazovanje nisu zapreka za upis na studij pod zakonom propisanim uvjetima.

Komunikacija nastavnika i studenata (predavanje, pitanja/odgovori, interakcija s ostalim studentima itd.) odvija se u virtualnoj učionici (kao u klasičnoj učionici) zahvaljujući interaktivnom komunikacijskom sustavu koji povezuje studente, resurse i mentora/nastavnika.

Ekonomija poduzetništva

 • ECTS bodovi: 180
 • Trajanje: 6 semestara
 • Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije bacc.oec.
 • Način izvođenja studija: redovni, studij uz rad i online
 • Studijski programi usklađeni s Bolonjskom deklaracijom
 • Nastavnici su priznati znanstvenici, stručnjaci i menadžeri iz prakse
 • Nastava se odvija u manjim grupama
 • Pružamo mogućnost izbora pet stranih jezika
 • Za sve pristupnike koji nemaju dovoljno predznanja iz područja matematike, računovodstva, informatike (ECDL), hrvatskog i engleskog jezika i književnosti organiziramo seminare za lakše praćenje nastavnog programa, bez naknade

Uvjeti upisa:

Za kandidate koji su završili trogodišnje/četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ili su ga završili prije 2015. pristupaju razredbenom postupku.
Razredbeni postupak se sastoji od:
 • eseja s ponuđene tri (3) teme iz područja ekonomije (60 %)
  • esej se piše u aplikaciji unutar ZStudenta ili e-mailom
 • motivacijskog intervjua (10 %)
  • intervju se vrši aplikacijom za dijeljenje audiosadržaja i videosadržaja kao što su Skype ili Lync

Također, vrednovat će se uspjeh u sva tri/četiri razreda - prosjek ocjena (30 %).

Izravan upis u treću godinu preddiplomskog stručnog studija Ekonomija poduzetništva odobrit će se kandidatu koji je prethodno završio studij te stekao 120 ECTS. Za kandidate iz gornje točke ove odluke koji su završili nesrodni studij utvrđuje se obveza polaganja sljedećih razlikovnih ispita:

 • Ekonomija I
 • Ekonomika poduzeća
 • Poduzetništvo.

Razlikovne ispite za upis određuje Povjerenstvo za prijelaz posebnom Odlukom.
Studenti su dužni razlikovne ispite položiti do kraja tekuće akademske godine.

Prijelaz s drugog učilišta

Uvjeti za prijelaz:
Prijelaz na 1. godinu studija ostvaruje student koji ima položen prijemni ispit i izvršen upis na drugom visokom učilištu.

Prijelaz na 2. godinu studija ostvaruje student koji je upisan na 2. godinu studija na matičnom visokom učilištu s kojeg prelazi ili stečenih 30 ECTS bodova na matičnom visokom učilištu s kojeg prelazi.

Prijelaz na 3. godinu studija ostvaruje student koji ima jedan od ovih uvjeta:

 • završen dvogodišnji studij i stečenu višu stručnu spremu
 • završen dvogodišnji stručni studij, stručni naziv stručni pristupnik i 120 ECTS bodova
 • stečene uvjete za upis na 3. godinu studija na matičnom visokom učilištu s kojeg prelazi
 • stečenih 60 ECTS bodova na matičnom visokom učilištu s kojeg prelazi.

Razlikovne ispite za upis određuje Povjerenstvo za prijelaz posebnom Odlukom.
Studenti su dužni razlikovne ispite položiti do kraja tekuće akademske godine

 

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi