Organizacijska kultura

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Mario Buljan

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Uvođenje pozitivnih promjena u organizacijskoj kulturi ključna stvar je u ostvarivanju boljih poslovnih rezultata. Ova tautološka tvrdnja poznata je svakoj upravi i menadžmentu ali kada dolazi do implementacije mnogi nailaze na poteškoće.

Promjena te vrste može se implementirati samo po “top-down” principu. Mijenjanjem obrazaca ponašanja menadžmenta i kreiranja novih iskustava zaposlenicima dobivamo rezultat. Veća produktivnost, kreativnost i zadovoljniji radnici direktna su posljedica mijenjanja organizacijske kulture.

Kako postići promjenu:

  • Definiranje ciljeva promjene
    • Procjena organizacijskih vrijednosti
    • Konzultacije s ključnim dionicima
  • “Kick-off” motivacijska radionica
  • Praćenje rezultata i monitoring konzultacije

Na radionici zajedno potičemo kreiranje ključnog voljnog momenta u pojedincima koji će mijenjanjem svojih stavova i mišljenja utjecati na cijelu organizaciju. Poanta je da svi zajedno budu svjesni promjene i svoje uloge u kulturi organizacije te njenoj promjeni. Kod većih organizacija, moguće je organizirati “Train The Trainer” obuku, te u proces uključiti i interne trenere.

Nakon toga, potrebno je raditi na održavanju i daljnjem razvoju željene kulture, što je zadatak menadžmenta i HR-a koji sada imaju potrebno znanje i alate da nastave s pozitivnim promjenama. U tom procesu rade se  periodične konzultacije i mjerenja razine kompanijskih vrijednosti kako bi se utvrdio rezultat promjena.

Svaka organizacija ima svoj set problema i prema njima se sam sadržaj i pristup procesa definira. Ono što je sigurno je da ne postoji ne rješiv problem i da je za promjenu potrebna prvenstveno potpuna predanost menadžmenta a zatim i ostatka organizacije te kvalitetna struktura procesa.

 

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi