Dentalni tehničar

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Andragog, pučko otvoreno učilište

Kategorija: Tečajevi

Opis

Uvjeti za upis

U program izobrazbe za zanimanje dentalni/a tehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog/e tehničara/ke.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog/e tehničara/tehničarke.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu  utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za zanimanje Dentalni/a tehničar/ka izvodi se konzultativno-instruktivnom nastavom.

Konzultativno-instruktivni način izvođenja:

Planirana je realizacija 50% fonda sati nastave od propisanog fonda sati u redovnoj nastavi za općeobrazovne predmete.

Broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu.  U konzultativno-instruktivnoj nastavi skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije ostvaruju se u svrhu pružanja instruktivne pomoći u učenju gdje se polaznik može konzultirati s nastavnikom oko nejasnih dijelova gradiva i dobiti povratne informacije o kontrolnim zadaćama. Individualne konzultacije ustanova organizira prema potrebi polaznika uz obvezu osiguranja didaktičkih izvora znanja za samostalan rad polaznika, konzultacijama neposredno u ustanovi kao i konzultacijama putem elektroničke pošte prema utvrđenom rasporedu.

Dio programa izvoditi će se kroz stručnu praksu i vježbe.

Vježbe i stručna praksa se izvode u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje. Vježbe i stručna praksa se  izvodi u zdravstvenim ustanovama – zubotehničkim laboratorijima te se tako upoznaje s kompleknošću rada u stvarnim uvjetima dentalnog/e tehničara/ke s kojim Ustanova sklapa Ugovor o suradnji, te polazniku određuje mentora vježbi i stručne prakse koji surađuje s nastavnikom strukovnih predmeta u Ustanovi.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa / cilj i kompetencije

Cilj nam je osigurati da polaznici steknu osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci. Također osposobiti ih za samostalno obavljanje poslova u domeni zanimanja dentalnog/e tehničara/ke.

Svrha strukovnog dijela nastavnog programa postiže se ostvarivanjem sljedećih zadaća:

 • usvajanje znanja i vještina koje osposobljavaju polaznika za samostalnu izradu fiksnih i mobilnih protetskih konstrukcija (stalnih i pomočnih nadomjestaka).
 • osposobiti polaznike za timski rad s liječnikom stomatologom radi očuvanja zdravlja
 • upoznati i osposobiti polaznika za rukovanje različitim zubotehničkim instrumentima i aparatima u zubotehničkom laboratoriju
 • upoznati vrste i sastav te svojstva gradivnih i pomoćnih dentalnih materijala te njihovog ponašanja tijekom tehnološkog procesa izrade fiksnih i mobilnih protetskih radova
 • razviti kod polaznika profesionalnu svijest i odgovornost
 • upoznati polaznike s općim i specijalnim sadržajima zaštite na radu
 • upoznati i osposobiti polaznika za siguran i higijenski zaštićen način rada
 • razviti kod polaznika smisao za estetiku

Strukovno-teorijski zadržaji upoznaju polaznika:

 • s građom i funkcijom stomatološkog sustava te s poslijedcama koje nastaju nakon djelomičnog i potpunog gubitka živčanih jedinica
 • s različitim vrstama fiksnih i mobilnih protetskih radova te tehnološkom izradbom radova kao terapijskog sredstva
 • s vrstama zubotehničkih materijala i tehnološkim procesima pri primjeni

Vježbe omogućuju polazniku:

 • usvojiti i steći vještine za izradu fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka a ostvariti ih u zubotehničkom laboratoriju
 • osposobiti za rukovanje različitim aparatima i instrumentima
 • upoznati s timskim radom s liječnikom stomatologom te profesionalnim radom i djelovanjem u području stomatologije.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi