CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za PDV

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Želite li postati vrsni poznavatelj poreza na dodanu vrijednost čiju će važnost znati cijeniti Vaši sadašnji, ali i budući poslodavci? Onda je ovo pravi tečaj za Vas! Kroz brojne praktične primjere naši će Vas predavači provesti kroz ovu izuzetno kompleksnu materiju. Imat ćete prilike biti upoznati sa svim poreznim aktualnostima za 2018. godinu, dobit ćete detaljne smjernice kako se snalaziti u „šumi propisa“ koji reguliraju područje PDV-a, a isto tako moći ćete s našim predavačima riješiti svoje dileme iz prakse. Isto tako, osvrnut ćemo se na najveće promjene PDV direktive u posljednjih 25 godina, koje su u fazi donošenja. Objasnit ćemo kako će funkcionirati one-stop-shop.

Bez obzira koliko se dugo bavite PDV-om, bili ste stotinu puta zbunjeni i nesigurni. Niste znali kako postupiti ili ako ste postupili na jedan način niste znali postupate li ispravno. Međutim, prekršajne odredbe Zakona o PDV-u su vrlo oštre kreću se u rasponu od 1.000,00 do 500.000,00 kn ovisno težini prekršaja. Međutim, ako se neko postupanje okvalificira kao porezna utaja može doći i do izricanje kazne zatvora. Vaše PDV postupanje ne prate samo uredi porezne uprave u Hrvatskoj već i Central Liaison Office (CLO) kao i uredi EUROFISC-a.

• Možda Vam se dogodila situacija da su Vas obavijestili iz porezne uprave da Vam se ne slažu podaci u VIES bazi?
• Sigurno ste se našli u situaciji da niste znali smijete li na neku isporuku primijeniti oslobođenje ili morate na fakturi navesti "reverse charge"?!
• Niste bili sigurni trebate li neku transakciju uvrstiti u PDV-S?!
• Niste znali smijete li u datim okolnostima primijeniti postupak 42. ?!
• Bili ste u dilemi koju stopu PDV-a primijeniti pri prefakturiranju?!
• Niste bili sigurni radi li se o prefakturiranju ili prolaznim stavkama?!...

Ovu edukaciju smo pripremili za Vas, kako biste bili sigurni da je vaše postupanje na području PDV-a ispravno. Problemi u primjeni regulative s područja PDV-a su svakodnevica Verlag Dashöferovog teama konzultanata. Vrlo često se nedoumice njihovih klijenata ponavljaju pa oni vrlo često imaju već gotova rješenja potkrijepljena s relevantnim izvorima poreznog prava. Kada se pak pojavi neki problem s kojim se oni još nisu susreli, oni neumorno proučavaju sve izvore prava kako bi klijentu dali savjet koji je sukladan pravnoj regulativi pri tome vodeći računa o zakonski dopuštenim poreznim uštedama. Pri tome naši konzultanti kontaktiraju svoje kolege iz drugih država članica kako bi stekli uvid u njihova iskustva.


Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za "Stručnjaka poreza na dodanu vrijednost" na hrvatskom i engleskom jeziku.
5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa i na izradi konkretnog primjera vođenja PDV evidencije.

Ciljna skupina

Kome je namjenjen tečaj?

  • svima onima koji su spremni stjecati nova  znanja i sistematizirati postojeća znanja s područja PDV-a
  • namijenjen je za šefove računovodstva, 
  • zaposlenicima u računovodstvenim servisima, 
  • računovodstvenim managerima, 
  • revizorima, 
  • svima onima koji  žele sistematizirati i povećati svoje znanje na području PDV-a

Ovaj tečaj ima višestruku namjenu:

  • prolaženje kroz PDV regulativu na sistematičan način kroz koji ćete zasigurno usvojiti "zlatna pravila" PDV-a koja ćete moći primjenjivati u svakodnevnom poslovanju
  • provjerit ćete je li Vaše tretiranje, praćenje i evidentiranje PDV-a ispravno
  • u interakciji s predavačima i drugim sudionicima edukacije moći ćete riješiti neke nedoumice koje Vas muče
  • po završetku edukacije dobit ćete certifikat kojim ćete zasigurno poboljšati svoju zapošljivost na tržištu rada
Datum Mjesto Cijena
18.6. – 15.7.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Interaktivna radionica- TEMELJI I ZLATNA PRAVILA PDV-a - 25.04.2019.
Predavač: Mira Ognjan mag.oec.

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00 - 11:00
• Primjena propisa: Građa za pomoć u rješavanju svakodnevnih problema PDV-a
• Identifikacija transakcija: Što je, a što nije oporeziva transakcija?
• Tko je porezni obveznik PDV-a?
• Vrste poreznih obveznika
• Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike
• Identifikacija za potrebe PDV-a i njen prestanak
• Obveznici PDV-a
• Transakcija u sustavu PDV-a:
• Oporezivi promet
• PDV-oslobođenja
• Promet koji je oporeziv izvan Republike Hrvatske
• Isporuke dobara:
• Određivanje mjesta isporuke robe

11:00 - 11:30 pauza za kavu
11:30 - 13:00
• Uporaba imovine poreznog obveznika u privatne svrhe
• Pružanje usluga:
• Mjesto pružanja (oporezivanja) usluga
• Besplatne usluge
• Stopa PDV-a
• Utvrđivanje porezne osnovice:
• Što je uključeno u poreznu osnovicu, a što nije?
• Prolazne stavke i prefakturiranje
• Porezne osnovica za transakcije između povezanih osoba
• Ispravak porezne osnovice
• Oporezivi događaj
• Plaćanje PDV-a

13:00 -14:00 pauza za ručak
14:00 - 16:00
• Pravo na odbitak pretporeza:
• Podrijetlo i opseg prava
• Ostvarivanje prava na odbitak pretporeza
• Ograničenje prava na odbitak pretporeza
• Podjela pretporeza (pro rata)
• Ispravci pretporeza
• Porezno razdoblje i plaćanje PDV-a
• Povrat PDV-a
• Ispravljanje pogrešaka u obračunu PDV-a
• Povrat PDV-a po prijavi PDV-a
• Knjigovodstvo i PDV evidencije
• Ponavljanje

2. MODUL: Interaktivna radionica- Računi, povrat PDV-a i oporezivanje usluga 08.05.2019.
Predavač: računovođa Dijana Ivanković

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00 - 11:00
• Izdavanje računa:
• Podaci na računu
• Pojednostavljeni račun
• Elektronički računi
• Povrat PDV-a:
• Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici
• Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u Hrvatskoj
• Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u trećoj zemlji

11:00 - 11:30 Pauza za kavu
11:00 -13:00
• Mjesto obavljanja usluge:
• Opća pravila
• Posebna pravila
• Usluge vezane uz nekretnine
• Usluge prijevoza
• Usluge u kulturi i njima slične usluge, pomoćne usluge u prijevozu i usluge u vezi s pokretnim dobrima
• Usluge pripremanja hrane i usluge opskrbe pripremljenom hranom i pićem
• Iznajmljivanje prijevoznih sredstava

13:00 - 14:00 pauza za ručak
14:00 -16:00
• Elektroničke usluge - posebni postupci (izmjene od 01.01.2015.)
• Pružanje usluga osobama koje nisu porezni obveznici sa sjedištem izvan EU
• Nastanak obveze za PDV i priznavanje prava na pretporez pri obavljanju usluga
• Konkretni primjeri ispunjavanje poreznih evidencija (PDV obrazac, PDV-S, ZP obrazac)
• Ponavljanje

3. MODUL: Video seminar -PDV pri izvozu i uvozu u RH (EU) Gordana Hruševar, dipl. oec., porezni savjetnik

4. MODUL: Interaktivna radionica- PDV pri stjecanju, prijevozu, uvozu/izvozu dobara - 15.05.2019.
Predavač: računovođa Dijana Ivanković

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00 - 11:00
• Oporezivanje međunarodnih transakcija:
• Kratka prezentacija direktiva EU
• Stjecanje robe iz EU:
• Mjesto stjecanja dobara unutar Europske unije
• Oslobođenje za isporuke u EU
• Nastanak oporezivog događaja pri stjecanju dobara iz EU
• Uvjeti za oporezivanje transakcija u Republici Hrvatskoj
• Premještanje robe u drugu državu članicu

11:00 -11:30 Pauza za kavu
11:30 -13:00
• PDV pri uzastopnim transakcijama
• PDV u trostranim poslovima uz primjere ispunjavanja Zbirnih prijava
• Konsignacijska prodaja i PDV
• Prijevoz robe:
• Usluge prijevoza pri izvozu robe
• Usluge prijevoza i uvoz robe
• Usluge prijevoza obavljene izvan područja
• Specifični slučajevi stjecanja dobara iz EU:
• Trošarinska dobra
• Prodaja robe na daljinu

13:00 -14:00 Pauza za ručak
14:00 - 16:00
• Izvoz i uvoz robe:
• Vrste carinskih postupaka
• Specifičnost carinskog postupku 42
• Mjesto uvoza robe i datum nastanka porezne obveze
• PDV izuzeća za isporuke dobara i usluga u carinskim postupcima
• Držanje poreznih skladišta
• Izuzeća za diplomatsko-konzularna predstavništva
• Tumačenje presuda Europskog suda pravde
• Ponavljanje

5. MODUL: Interaktivna radionica- Nekretnine, prijevozna sredstva i posebni postupci oporezivanja -22.05.2019.
Predavač: Mira Ognjan mag.oec.

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00 -11:00
• PDV na nekretnine
• Oporezivanje zemljišta
• Oporezivanje građevina (novosti nakon 1.1.2015.)
• Mogućnost izbora oporezivanja
• Obveza ispravka pretporeza kod nekretnina
• Prodaja zgrada i zemljišta
• Najam objekata

11:00 -11:30 Pauza za kavu
11:30 - 13:00
• Posredovanje u prometu nekretnina
• PDV i motorna vozila (uključujući plovila, porez na motorna vozila i naknada za okoliš)
• Posebne postupci oporezivanja:
• Posebni postupci oporezivanja putničkih agencija
• Posebni postupci oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske predmete i antikvitete
• Posebni postupci za prodaju na javnoj dražbi
• Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama
• Nadzor PDV-a u EU

13:00 - 14:00 Pauza za ručak
14:00 -16:00
• RADIONICA -Praktični primjeri vođenja PDV evidencije

6. MODUL: Završetak postupka certificiranja kroz ispit u pisanom obliku za stjecanje naziva: "CERTIFICIRANI PDV STRUČNJAK "

Lokacija održavanja tečaja:
Verlag Dashofer d.o.o.
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 49
10000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi