Postanite izvrstan poznavatelj zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektor spadaju među glavne generatore otpada odnedavno su suočeni s potrebom izmjene svoje poslovne prakse da bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša.

Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima. Sve je veći broj i opseg obveza koji proizlaze iz RH legislative, uvode se novi IT, on-line postupci praćenja gospodarenja otpadom, potrebe izrade planova, izvješća, uvode se odgovornosti te novi pristupi u gospodarenju otpadom. Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima. Upoznavanje sa institucijama koje sudjeluju u sustavu gospodarenja otpadom – sa ciljem korištenja dostupnih informacija i resursa u razvoju vlastitih projekta gospodarenja otpadom.
Vrlo važno je i stjecanje praktičnog znanja u ispunjavanju prijave u bazu ROO te rada u e-ONTO aplikaciji kako bi operateri stekli znanja i vještine samostalnog ispunjavanja obveze koje proizlaze iz propisa.

Za Vas smo pripremili tečaj od 5. modula na kojemu ćete moći detaljno proći kroz sav sadržaj vezan uz zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom te naposljetku saznati odgovore na svoja pitanja.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

  1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
  2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
  3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
  4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za "Stručnjaka za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom" na hrvatskom i engleskom jeziku.
  5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Ciljna skupina

Svi gospodarski subjekti koji generiraju otpad (tvrtke, obrti, ustanove i slično). 
Svi gospodarski subjekti koji gospodare otpadom (skupljači, obrađivači, prijevoznici, trgovci otpadom).

Datum Mjesto Cijena
23.5. – 13.6.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Zakonodavni okvir o gospodarenju otpadom
predavač: mr.sc. Sanja Grabar dipl.ing.kem.

08:45-09:00 prijam i registracija polaznika
09:00-11:00
Zakonodavni okvir o gospodarenju otpadom
Osnove regulative Europske unije
Propisi RH iz područja gospodarenja otpadom
Nadležnosti u gospodarenju otpadom

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30 -13:00
Uloga i obveze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
Uloga i obveze Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00 -16:00
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
obveze proizvođača proizvoda
obveze proizvođača otpada
novi izazovi u gospodarenju otpadom – cirkularna ekonomija

2. MODUL: Obveze Operatera u sustavu gospodarenja otpadom
predavač: Vesna Šabanović, dip.ing.kem.

08:45 - 09:00 prijam i registracija polaznika
09:00-11:00
Obveze Operatera u sustavu gospodarenja otpadom
Plan gospodarenja otpadom
Očevidnik o nastanku i tijeku otpada
Prateći list
Prijava u bazu ROO
Očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30-13:00
Kako ispuniti prijavu u bazu ROO kroz primjere
Otvaranje korisničko računa
Ispunjavanje PI-1 obrasca
Ispunjavanje PI-2 obrasca
Ispunjavanje PL-PPO obrasca
Zaključavanje podataka

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00
e-ONTO aplikacija
Registracija korisnika za korištenje e-ONTO sustava
Otvaranje e-ONTO aplikacije i prijava u sustav
Pregled e-ONTO obrasca
Pregled i pretraživanje Pratećih listova

3. MODUL: Komunalni i građevinski otpad kao resurs
predavač: Tomislav Grizelj

08:45 - 09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00 - 11:00
komunalni otpad
primjer loše prakse
selekcija i revitalizacija otpada

11:00 - 11:30 Pauza za kavu
11:30 - 13:00
recikliranje
energenti
SRF

13:00 - 14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00
građevinski otpad
primjeri loše prakse
selekcija i revitalizacija otpada

4. MODUL: VIDEO SEMINAR: Ekološki marketing - komparativna prednost tvrtki na tržištu

5. MODUL: Pravilnici načina gospodarenja otpadom
predavač: Žana Žarkov Trtanj, dipl.oec.

08:45-09:00 prijam i registracija polaznika
09:00 -11:00
Pravilnik o gospodarenju električnom i elektroničkom opremom 
objašnjenje osnovnih propisa 
popunjavanje propisanog obrasca IU/PEEO kroz primjere
Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima 
objašnjenje osnovnih propisa 
popunjavanje propisanog obrasca OBA1 kroz primjere

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30-13:00
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži 
objašnjenje osnovnih propisa 
popunjavanje propisanih obrasca AO10 i AO3 kroz primjere 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama 
objašnjenje osnovnih propisa 
popunjavanje propisanog obrasca IPG kroz primjere

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima 
objašnjenje osnovnih propisa 
popunjavanje propisanog obrasca OV1 kroz primjere 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima 
objašnjenje osnovnih propisa 
popunjavanje propisanog obrasca IU/PSMUkroz primjere

6. MODUL: Završetak postupka certificiranja kroz online ispit znanja, stjecanje naziva: "CERTIFICIRANI STRUČNJAK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM "

Lokacija održavanja tečaja:
Verlag Dashofer
Draškovićeva 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi