CERTIFICIRANI TEČAJ: Stručnjak za EU fondove: Upravljanje i provođenje EU projekata

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

U financijskom razdoblju EU od 2014. do 2020. godine Republici Hrvatskoj su na raspolaganju sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u iznosu od 10,676 milijardi eura. Međutim, kako bi prijavitelj uspješno došao do EU sredstava, nužno je znati kako pripremiti projektnu prijavu, te poznavanje brojnih procedura i pravila.

Tečaj se provodi tako da polaznici razvijaju vlastitu projektnu ideju od početka do prijave na konkretan natječaj, te je velik naglasak na praktičnom radu. Polaznici se upoznaju s konkretnim projektnim obrascima, alatima za njihovo ispunjavanje, ali i načinom ugrađivanja EU pravila financiranja u svoje projektne prijave.
Kako bi se polaznici mogli unaprijed pripremiti, pripremljen je sažetak EU najavljenih natječaja u 2019. na koje se mogu prijavili mala i srednja poduzeća, jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, te javne ustanove.

Polaznici tečaja ispunjavaju niz praktičnih zadataka koji su bazirani na konkretnim prijavnim obrascima i natječajnoj dokumentaciji odabranog natječaja, a rezultat na kraju tečaja je prijavni obrazac ispunjen najvažnijim informacijama koji može poslužiti kao kvalitetan temelj za prijavu projekta na željeni natječaj.

Osim sadržaja koji je potrebno svladati za pisanje kvalitetne projektne prijave, ovaj seminar nudi dodatna znanja o tome kako se evaluiraju projektne prijave, te što je važno za uspješnu provedbu sufinanciranog projekta. Nedostatak iskustva i nedovoljno poznavanje pravila rezultira trošenjem vremena projektnog tima, dovodi do rizika neispunjavanja rezultata i ciljeva projekta te ponajviše do rizika neiskorištavanja financijskih sredstava projekta ili pojave nepravilnosti koje rezultiraju financijskim korekcijama.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava najčešće se sastoji od 3 faze (1. Zaprimanje, registracija i administrativna provjera, 2. Provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te ocjenjivanje kvalitete, 3. Odluka o financiranju) u okviru kojih se provjeravaju različiti aspekti projektnih prijava te se vrednuje njihova kvaliteta. U sklopu natječajne dokumentacije najčešće se nalaze prilozi i obrasci iz kojih je moguće vidjeti koliko bodova se dobiva za koji dio projektne prijave, međutim prijaviteljima se često potkradu manje omaške zbog kojih se projektni prijedlog u potpunosti odbija. Stoga je cilj seminara demistificirati proces evaluacije projektnih prijedloga, objasniti način rada evaluatora, kao i ukazati na česte omaške prijavitelja do kojih može doći u postupku ocjenjivanja, provedbe projekta i postupaka javne nabave te revizije EU projekata, kao i pružiti praktične savjete i preporuke koje prijavitelji mogu koristiti za poboljšanje svojih projektnih prijedloga i osiguranje uspješnosti provedbe.

Tečaj je segmentiran, a raspored cjelina osmišljen je tako da polaznicima olakšava usvajanje znanja. Ono što daje dodatnu vrijednost tečaju jest posvećenost predavača – predavači tijekom trajanja tečaja pregledavaju domaće zadatke polaznika, a oni odmah dobivaju povratnu informaciju i komentare vezane uz kvalitetu njihovih projektnih prijava. Pored teorijske podloge, na radionici ćemo osigurati usavršenije Vaših znanja i putem praktičnih individualnih i grupnih zadataka, čime će uspješnost Vaših budućih projektnih prijava biti osigurana, a rizici od povrata EU sredstava svedeni na minimum.
 

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobit će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

 • Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka VerlagDashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
 • Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
 • Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
 • Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za "Stručnjaka za EU fondove i upravljanje i provođenje projekata" na hrvatskom i engleskom jeziku.
 • Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Ciljna skupina

Kome je tečaj namijenjen?

 • svima koji imaju projektnu ideju, ali ne znaju koji natječaji su otvoreni i kako osigurati sredstva za provedbu projekta
 • svima koji se već prijavljuju na EU i nacionalne natječaje, ali žele nadograditi svoja znanja i biti uspješniji u povlačenju sredstava za svoje projekte
 • svima koji su zainteresirani za temu EU fondova i natječaja, a žele se dodatno upoznati s temom
 • svima koji žele usvojiti znanja za jedno od najtraženijih zanimanja današnjice

Neki od otvorenih EU natječaja za koji se polaznici mogu pripremati kroz tečaj možete pogledati ovdje.

Datum Mjesto Cijena
1.4. – 30.4.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. Radionica: Uvod u EU fondove i definiranje projektnih ideja 09:00 - 16:00 1.4.2019. 
Predavač: J
elena Kučan, MSc

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00-09:30

 • Predstavljanje predavača, polaznika i programa radionice

09:30-11:00

 • Mogućnosti sufinanciranja projekata u financijskom okviru 2014.-2020.
 • Europska unija – osnovno o povijesti, državama članicama, institucijama, politikama, integracijama
 • EU strateški okvir
 • Instrumenti kohezijske politike EU - Kohezijski fond i Strukturni fondovi, Programi Unije
 • Proračun Europske unije 2014.-2020.
 • Primjer natječaja za bespovratna sredstva

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00

 • Projekt i osnove upravljanja projektom
 • O projektima
 • Grupe procesa u upravljanju projektima: inicijacija, planiranje, provedba, nadzor i kontrola, zatvaranje
 • Opseg projekta

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00

 • Analiza i planiranje
 • Analiza dionika
 • Analiza problema
 • Analiza ciljeva
 • Analiza strategije

2. Radionica: Planiranje projekta  09:00 - 16:00 08.04.2019.
Predavač: Jelena Kučan, MSc

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00-10:00

 • Prezentacije rezultata rada polaznika (analiza problema, analiza, ciljeva i analiza strategije)

10:00-11:00

 • Analiza i planiranje
 • Razrada opsega isporuka
 • Strukturna raščlamba poslova (WBS) ili aktivnosti


11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00

 • Analiza i planiranje
 • Izrada kalendara projekta
 • Plan aktivnosti – Gantogram
 • Planiranje resursa
 • Metode određivanja troškova
 • Planiranje proračuna projekta


13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00

 • Analiza i planiranje
 • Analiza rizika i pretpostavki
 • Plan odgovora na rizike

3. Radionica – Logička matrica 09:00 - 16:00 15.04.2019.
Predavač: Jelena Kučan, MSc

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00-10:00

 • Prezentacije rezultata rada polaznika (WBS, gantogram, proračun)

10:00-11:00

 • Analiza i planiranje
 • Logička matrica (pretpostavke i preduvjeti)


11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00

 • Analiza i planiranje
 • Logička matrica (logika intervencije, indikatori)


13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00

 • Metodologija, relevantnost, održivost projekta i horizontalne teme
 • Detaljniji opisi aktivnosti
 • Relevantnost projekta s obzirom na strateške dokumente
 • Održivost projekta
 • Horizontalne teme


4. Radionica: Provedba projekata i specifičnosti EU projekata 09:00 - 16:00 24.04.2019.
Predavač: 
Jelena Kučan, MSc

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00-10:00

 • Prezentacije rezultata rada polaznika (logičke matrice)

10:00-11:00

 • Upravljanje projektnim ciklusom – PCM


11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00

 • Upravljanje projektima, područja znanja
 • Planiranje i upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje komunikacijama
 • Upravljanje dionicima


13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00

 • Upravljanje projektima
 • Indikatori za praćenje uspjeha projekta
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Uloge u timu
 • Uloga voditelja projekta
 • Zatvaranje projekta
 • Čimbenici ključni za uspjeh ili neuspjeh projekta

5. Radionica: Evaluacija, provedba i revizija EU projekata  09:00 - 16:00 30.04.2019.
Predavač:
Jelena Kučan, MSc

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00-09:30

 • Predstavljanje predavača, polaznika i programa radionice

09:30-11:00

 • Upute za prijavitelje, prilozi i obrasci za ocjenjivanje
 • Odbor za ocjenjivanje - evaluatori
 • Evaluacija projektne prijave - faze evaluacije:
 • Zaprimanje, registracija i administrativna provjera
 • Provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te ocjenjivanje kvalitete
 • Odluka o financiranju
 • Pojašnjenja tijekom postupka ocjenjivanja
 • Rok mirovanja i prigovori
 • Potpis ugovora, ugovorne odredbe, izmjene i dopune ugovora
 • Zadatak - praktični rad: Evaluacija projektne prijave i identifikacija
 • nedostataka te prezentacije rezultata


11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00

 • Provedba EU projekata
 • Priprema projektnog tima za provedbu projekta
 • Obveze korisnika u provedbi projekta
 • Planiranje postupaka javne nabave
 • Zahtjevi za nadoknadom sredstava
 • Provjere na licu mjesta (terenske provjere)
 • Računovodstveno evidentiranje projekta
 • Zahtjevi informiranja i vidljivosti
 • Obveze nakon provedbe
 • Revizija EU projekata


13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00

 • Javna nabava – osnovne odredbe i usporedba Zakona o javnoj nabavi i Priloga 4
 • Provedba postupaka „sekundarne“ javne nabave
 • Ocjenjivanje ponuda
 • Izrada zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 • Odluka o odabiru / poništenju
 • Utvrđivanje nepravilnosti
   
 • Zadatak - praktični rad: ocjenjivanje ponuda i utvrđivanje nepravilnosti te prezentacija rezultata

6. Radionica: ONLINE POLAGANJE ISPITA ZNANJA (konzultacije i pregled radova projekata)

VERLAG DASHOFER
Draškovićeva ulica 49
Zagreb 10000

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi