eRačun u javnoj nabavi

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 1.499 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

NOVOSTI iz Zakona

 • 7.6.2018. prihvaćen je prijedlog Zakona o eRačunu
 • Od 1.12.2018. svi korisnici državnog proračuna su obvezni zaprimati elektroničke račune
 • Od 1.7.2019. svi korisnici državnog proračuna su obvezni slati elektroničke račune

Na seminaru više o: 

"Svi javni i sektorski naručitelji (definicija iz Zakona o javnoj nabavi; pojednostavljeno: velika većina korisnika državnog/lokanog proračuna) će od 1.7.2019. godine biti obvezni zaprimati i slati isključivo eRačune (bez obzira na vrijednost posla) i to u formatu propisanom EU normom o standardizaciji e-računa. Na to ih obvezuje ZAKON O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI", koji je jednoglasno usvojen u Saboru.

Namjena seminara

U Hrvatskoj eRačune svakodnevno razmjenjuje više od 35.000 poslovnih subjekata, a uvođenjem Zakona o obaveznom eRačunu u javnoj nabavi, ta će se brojka do kraja godine i udvostručiti. Elektronički račun ili eRačun predstavlja najrašireniju elektroničku ispravu u svijetu i zbog toga mu pripada središnja uloga u razvoju elektroničkog poslovanja te digitalnog gospodarstva općenito.

Primjena eRačuna nasuprot papirnatom računu, značajno smanjuje administrativne troškove pripreme računa, ispisa i kuvertiranja računa, kao i trošak poštarine, a budući da je poznato kada je račun preuzet, eRačun ima status preporučene pošiljke. eRačuni se automatski obrađuju, čime se eliminira proces prepisivanja računa, a samim time i faktor ljudske pogreške.

eRačun se pohranjuje i čuva u sigurnom i kontroliranom elektroničkom arhivu, eArhivu, stoga je dostupan na uvid 0-24, a pretraga računa se radi pomoću ključnih podataka. Troškovi obrade eRačuna višestruko su niži u odnosu na troškove obrade papirnatog računa zbog čega je i Europska unija pokrenula niz inicijativa da do 2020. godine eRačun bude primaran oblik računa i u B2B sektoru.

Hrvatska, poput drugih zemalja članica EU od druge polovice ove godine uvodi obavezan eRačun u javnoj nabavi i to u širem obliku, što podrazumijeva da će obveznici morati i zaprimati i slati eRačune s ciljem dodatnih ušteda i racionalizacije poslovanja, što bi moglo donijeti uštede od oko 2 milijarde kuna godišnje. 

Seminar je namijenjen: 

 • računovodstvu,
 • menadžmentu i 
 • informatičkom sektoru. 

Za svrhu razvoja kompetencija za slanje, zaprimanje i obradu eRačuna sukladno nadolazećem Zakonu o obaveznom eRačunu u javnoj nabavi te zakonima koji uređuju pitanje eRačuna u Hrvatskoj i EU.

Program seminara:

eRačun - osnovni pojmovi

 • što je eRačun
 • zakonska regulativa za eRačun
 • ovjera eRačuna - certifikati, elektronički potpis i vremenski žig
 • EU norma za eRačun
 

Obrada eRačuna

 • oblici eRačuna
 • tko su informacijski posrednici i koja je njihova uloga (EDI, FINA, OPM)
 • izrada i slanje eRačuna
 • zaprimanje i obrada (knjiženje eRačuna)
 • pohrana eRačuna - informacijski sustav eArhiv
 • pretraživanje eRačuna u eArhivu
 

Zakon o obaveznom eRačunu u javnoj nabavi

 • što uređuje nadolazeći Zakon o obaveznom eRačunu u javnoj nabavi
 • prednosti (i uštede) za pošiljatelje i primatelje
 • sankcije za neprovođenje Zakona
 • uvođenje potpune digitalizacije kroz obavezni eRačun
 • obrada/upravljanje digitalnim dokumentima

 

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Ciljna skupina

Korist od sudjelovanja na seminaru podjednako imaju zaposlenici računovodstva i menadžment jer se uvođenjem eRačuna u poslovanje mijenjaju dosadašnji poslovni procesi; obrada računa, eliminacija nekorisnog rada (ispisivanja, kuvertiranja i poštanskog slanja računa kod pošiljatelja te prepisivanje podataka s računa na strani primatelja), kao i troškovi koji proizlaze iz takvih zastarjelih poslovnih procesa.

Datum Mjesto Cijena
10.6.2019 Zagreb 1499 Kn + PDV

Raspored seminara

08:45 - 09:00 - Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

 • što je eRačun
 • zakonska regulativa za eRačun
 • ovjera eRačuna - certifikati, elektronički potpis i vremenski žig
 • EU norma za eRačun

11:00-11:30 - Pauza za kavu

11:30-13:00

 • oblici eRačuna
 • tko su informacijski posrednici i koja je njihova uloga (EDI, FINA, OPM)
 • izrada i slanje eRačuna
 • zaprimanje i obrada (knjiženje eRačuna)
 • pohrana eRačuna - informacijski sustav eArhiv
 • pretraživanje eRačuna u eArhivu

13:0-14:00- Pauza za ručak

14:00-16:00

 • što uređuje nadolazeći Zakon o obaveznom eRačunu u javnoj nabavi
 • prednosti (i uštede) za pošiljatelje i primatelje
 • sankcije za neprovođenje Zakona
 • uvođenje potpune digitalizacije kroz obavezni eRačun
 • obrada/upravljanje digitalnim dokumentima

Zaključna diskusija i rezime

Lokacija održavanja seminara:

Verlag Dashofer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi