CERTIFICIRANI TEČAJ: Stručnjak za ugovor o građenju i njegovu provedbu u praksi

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 8.000 kn

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Građevinski sporovi su sporovi s najvećim vrijednostima te je stoga i njihov ishod značajan za cjelokupno gospodarstvo. U praksi se u velikom broju tih sporova javljaju kao sporna neka od pitanja koja ćemo na ovom tečaju razmotriti s aspekta primjene Posebnih uzanci o građenju i FIDIC ugovora. Postoji veći broj propisa koji reguliraju materiju građenja – kako upravnopravni tako i građanskopravni.

Poznato je da se značajan broj ugovora o građenju prepisuje iz ranijih predložaka. U njima se u pravilu samo mijenjaju rokovi, cijene, stranke, i predmeti gradnje tj. ono što je nužno, dok se same pravne klauzule često ne analiziraju prilikom ugovaranja. Naručitelji u ugovoru o građenju u pravilu nisu građevinske struke, a kao strana koja sastavlja ugovor preuzima punu odgovornost za kvalitetu tih ugovora. Poslovna praksa, sukladno mijenjanju zakona i propisa koji reguliraju materiju građenja, se stalno mijenja. Ako klauzule ugovora o građenju, o cijeni, rokovima, ugovorenoj kazni, načinima plaćanja, vrsti materijala, odgovornosti i jamstvu izvođača itd. nisu jasno definirane može doći do velikih financijskih gubitaka i sa strane naručitelja i sa stane izvođača radova.

Polaznici tečaja će kroz pet modula naučiti na vrijeme prepoznati i uspješno riješiti sve probleme do kojih dolazi u praksi uslijed provedbe ugovora o građenju.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za ugovor o građenju i njegovu provedbu u praksi" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama, 
 • osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen svima koji se suočavaju s problemima građevinskog prava - odvjetnicima, graditeljima, investitorima, dizajenerima, stručnim suradnicima u upravnim jedinicama i drugima koji su uključeni u proces pripreme, prihvaćanja i provedbe ugovora o izgradnji i drugih vrsta ugovora u izgradnji u praksi. Također tečaj je namijenjen svima koji žele proširiti svoja znanja i naučiti nešto novo.

Datum Mjesto Cijena
5.12. – 16.12.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Vrste ugovora o građenju, posebnosti FIDIC ugovora, posebne uzance o građenju, Zakon o gradnji 05.12.2019.
Predavač: Mićo Ljubenko, dipl. iur.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Općenito o ugovoru o građenju

 • Pregled zakona koji uređuju izgradnju,
 • Sklapanje ugovora o građenju,
 • Usporedba ugovora o građenju s ugovorom o djelu,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

FIDIC ugovori

 • Vrste FIDIC ugovora i njihove karakteristike,
 • Primjena FIDIC ugovora u hrvatskoj praksi,
 • Rješavanje sporova iz FIDIC ugovora,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Posebne uzance o građenju (PUG)

 • Primjena PUG,
 • Odnos PUG i Zakona o obveznim odnosima (ZOO),
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Ugovorne cijene, promjena cijene u praksi, utjecaj izvantroškovničkih radova (VTR) na cijene, priprema okončanog obračuna 09.12.2019.
Predavač: Mićo Ljubenko, dipl. iur.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Općenito o ugovornoj cijeni

 • Cijena kao sastavni dio ugovora,
 • Promjena cijene,
 • Prava i obveze ugovornih strana,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Izvantroškovnički radovi (VTR)

 • Naknadni radovi,
 • Nepredviđeni radovi,
 • Viškovi i manjkovi radova,
 • Klauzula ključ u ruke,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Okončani obračun

 • Pravne posljedice ovjerenog okončanog obračuna,
 • Kada se ovjerava okončani obračun?,
 • Tko ovjerava okončani obračun?,
 • Što ako jedna ugovorena strana ne želi ovjeriti okončani obračun?,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

3. MODUL: Ugovorni odnosi u građevinskom pravu i odgovornost pojedinih sudionika u izgradnji, rizici u naplati garancija 13.12.2019.
Predavač: Mićo Ljubenko, dipl. iur.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Općenito o odnosima iz ugovora o građenju

 • Prepoznavanje rizika iz ugovora o građenju,
 • Kako pristupiti sastavljanju ugovora o građenju?,
 • Kako izbjeći rizike iz sklopljenog ugovora o građenju?,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Odgovornost sudionika u izgradnji

 • Odgovornost naručitelja,
 • Odgovornost izvođača,
 • Odgovornost projektanata,
 • Odgovornost nadzora,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Naplata garancija

 • Garancija za uredno izvršenje,
 • Garantni rok,
 • Iznos garancije,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

4. MODUL: Penali kod ugovora o građenju, troškovi produljenja gradnje, primjeri sudske prakse u građevinskim sporovima 16.12.2019.
Predavač: Mićo Ljubenko, dipl. iur.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Zakašnjenje

 • Utvrđivanje uzroka zakašnjenja,
 • Čime je regulirano kašnjenje?,
 • Odnos zakašnjenja i neispunjenja,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Ugovorna kazna – penali

 • Osnove za zahtijevanje penala,
 • Pitanje osnovice za obračun penala,
 • Vremensko razdoblje za obračun penala,
 • Gubitak prava radi zakašnjelog zahtjeva za penale,
 • Krivnja za penale,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Obrada primjera iz sudske praske i priprema za ispit

 • Obrada primjera iz sudske praske,
 • Ponavljanje gradiva za ispit,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Pismeni ispit u dogovoru s predavačima u prostorijama Verlag Dashöfera

Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za ugovor o građenju i njegovu provedbu u praksi" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer
Draškovićeva ulica 49,
10 000 Zagreb

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi