Upravljanje marketingom baštine-program osposobljavanja i usavršavanja

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena:
16.000 kn (2.123,56 EUR) + PDV

Naziv: Effectus

Kategorija: Tečajevi

Opis

Datum početka: po dogovoru.

O programu

Effectus, prva visokoobrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj koja je pokrenula interdisciplinarni studij financija i poslovnog prava, sada pokreće jedinstveno cjeloživotno obrazovanje koje spaja područje marketinga i baštine.

Upravljanje marketingom baštine moderan je koncept specijalističkog obrazovanja koji kroz četiri modula polaznicima pruža znanja, vještine i alate potrebne za pametno upravljanje baštinom. Moduli spajaju potvrđena teorijska i nova praktična znanja marketinga baštine te su prilagođeni potrebama osoba koje na različitim razinama upravljaju kulturnom i prirodnom baštinom, a svoja znanja žele nadograditi novim idejama i vizijama.

Moduli kreću od osnovnog sve do strateškog, a svaki sadrži praktičan zadatak kako bi se uz mentorstvo stručnjaka nova znanja odmah primijenila na konkretnom primjeru. Polaznici će u malim grupama imati priliku dijeliti svoja dosadašnja iskustva s predavačima i kreirati vlastita inovativna rješenja. Tijekom edukacije, polaznicima su na raspolaganju predavači-mentori koji će voditi proces usvajanja znanja kroz vježbe i izradu završnog projekta kojim će učvrstiti stjecanje novih kompetencija.

Cilj programa

Cilj programa je polaznicima omogućiti razumijevanje pravnog okvira baštine te upoznavanje s njezinim vrstama. Kroz program će se opravdati važnost ulaganja u marketing baštine, uvidjeti kako efektivno upravljati baštinom te će polaznici na kreativan i inovativan način naučiti kreirati proizvod baštine pri tome koristeći ključne dijelove marketing plana.

Program pruža uvid u raznolikost učinkovitih alata, kanala i sadržaja koji osiguravaju uspješnost marketinga baštine te uči polaznike odabrati odgovarajuću strategiju za stvaranje dugoročnog plana razvoja baštine i jačanje njezine uloge u gospodarskom razvoju.

Kome je program namijenjen?

Osobama koje se bave (baštinskom) destinacijom, turističkim djelatnicima, djelatnicima u kulturi, prirodi, marketinškim stručnjacima te svima zainteresiranima za ovu temu.

Sadržaj programa

Basic modul: Osnove marketinga baštine (12 školskih sati)

 • Zaštita i očuvanje kulturne i prirodne baštine
 • Temeljni elementi marketinškog modela
 • Marketing baštine: stanje, mogućnosti i prepreke
 • Analiza slučaja
 • Završna vježba

Advanced modul: Menadžment marketinga baštine (15 školskih sati)

 • Upravljanje baštinom kao kulturno turističkim proizvodom
 • Kreiranje vrijednosti za posjetitelje
 • Održivi marketinški plan
 • Analiza slučaja
 • Završna vježba

Expert modul: Menadžment marketinga baštine (15 školskih sati)

 • Upravljanje baštinom i ekonomska vrijednost
 • Umrežavanje baštine s drugim proizvodima kreativne industrije
 • Digitalni marketing baštine
 • Marketing odnosa s korisnicima baštine
 • Analiza slučaja
 • Završna vježba

Strategic modul: Menadžment marketinga baštine (15 školskih sati)

 • Baština i gospodarski razvoj
 • Strateško planiranje, baština i EU fondovi
 • Strateški planovi – stvaranje dugoročnog baštinskog branda
 • Analiza slučaja
 • Završna vježba

Način održavanja

 • on-line izvedba
 • Poslovno učilište Effectus, Vlaška 94, Zagreb

Završetak programa

Po završetku programa polaznik pristupa pisanju projekta na temu dogovorenu na početku održavanja radionice s dodijeljenim mentorom

Nakon uspješno evidentiranog projekta polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29993:2017 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija

Trajanje programa

 • 2 dana u tjednu (utorak/četvrtak) u poslijepodnevnim satima
 • ukupno 12 tjedana

Cijena programa

 • 16000 kuna + PDV
 • 10% popusta ostvaruje se pri jednokratnom plaćanju
 • mogućnost obročnog plaćanja (u 4 rate)

Predavači

 

Stella Antolović, univ. spec. oec, viša je predavačica na Veleučilištu Baltazar Zaprešić i na Visokom učilištu Algebra gdje predaje kolegije u sklopu studija Menadžmenta u kulturi i Digitalnog marketinga. Studirala je područje marketinga na Sveučilištu u Zagrebu i Osijeku gdje je trenutno na doktorskom studiju. Iskustvo i ekspertizu stekla je kroz razvoj usluga i brendova na području ICT-a, televizije i edukacije. Kao marketinška ekspertica sudjelovala je u više regionalnih i europskih projekata koji su za cilj imali razvoj brendova u području kulture i turizma. Suosnivačica start-upa You Intelligence čija vizija je poboljšanje korisničkog iskustva u digitalnom svijetu.  

dr.sc. Zoran Šikić je izvanredni profesor na Sveučilištu u Zadru gdje je pored ostalog nositelj i izvođač nastave iz kolegija; Zaštita prirode, Upravljanje zaštićenim morskim područjima, Ekologija te Biljni i životinjski svijet u funkciji turizma. Sudjelovao je u pripremi i provedbi  više međunarodnih projekata. Bio je državni tajnik za zaštitu prirode u Ministarstvu kulture, pomoćnik ministra na čelu Uprave za zaštitu prirode, ravnatelj Nacionalnog parka Paklenica, te član radne skupine za pregovore s EU za poglavlje 27 Okoliš. Upisan je u znanstveni registar u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta pod matičnim brojem 337201. U znanstveno-nastavnom i stručnom djelovanju fokus ima na zaštitu prirode i okoliša, upravljanje zaštićenim područjima prirode, održivo gospodarenje prirodnim resursima.

Dr. sc. Jadran Antolović, profesor visoke škole, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku magistrirao na temi “Ekonomska valorizacija nepokretnih spomenika kulture” 1997. godine. U lipnju 2005. godine doktorirao na temi „Spomenička renta u funkciji gospodarenja zaštićenom graditeljskom baštinom“ na Fakultetu ekonomije i turizma Dr Mijo Mirković u Puli. Od 2001. godine ekspert UNESCO-a za pravna i ekonomska pitanja zaštite i očuvanja kulturne baštine. Voditelj brojnih projekata i studija u području upravljanja baštinom, te autor četiri udžbenika iz istog područja. Područja interesa: menadžment u kulturi i kreativnom poduzetništvu, projektni menadžment, ekonomija baštine.

dr.sc. Goranka Horjan, dipl. povjesničarka umjetnosti i prof. engleskog jezika i književnosti, doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku informacijskih i komunikacijskih znanosti. Bila je ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja u tri mandata, a  2004. i 2005. godine obnašala je dužnost pomoćnice ministra kulture Republike Hrvatske za međunarodnu kulturnu suradnju. Od srpnja 2015. ravnateljica je Etnografskog muzeja u Zagrebu. Predsjednica je Međunarodnog komiteta za muzejski menadžment INTERCOM (izabrana u Kyotu (Japan) 2019.). Bila je u dva mandata predsjednica međunarodnog žirija Europe Nostre za nagrade Europske komisije u području kulturne baštine u kategoriji Edukacija, podizanje svijesti o kulturnoj baštini i usavršavanje (2016. – 2019.) te predsjednica Regionalne muzejske alijanse za jugoistočnu Europu ICOM SEE (2017. – 2019.). Pet godina je bila na čelu Europskog muzejskog foruma sa sjedištem u Velikoj Britaniji (2012. – 2017.) koji provodi nagradnu shemu EMYA za najbolje nove europske muzeje, a dodjeljuje se pod pokroviteljstvom Vijeća Europe. U dva mandata bila je članica Upravnog odbora Svjetske muzejske organizacije ICOM sa sjedištem u Parizu (2010 – 2016.) koja ima oko 35000 članova iz 134 zemlje.

Krešimir Starčević, dipl.iur., doktorand na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Tema doktorske disertacije: „Poslovni potencijal tradicijske kulture i baštine kao gospodarskog resursa“. Objavio nekoliko stručnih i znanstvenih radova. Višegodišnje bogato menadžersko iskustvo u gospodarstvu, bankarstvu, osiguranju i državnoj upravi. Posljednjih 25 godina bavi se tradicijskom kulturom i baštinom kao aktivni sudionik i istraživač. Područja interesa: pravo, ekonomija, projektni i strateški menadžment, upravljanje poslovnim procesima, tradicijska kultura i baština, problem solving i decision-making vještine i alati.

prof.dr.sc. Marinko Jurčević, redoviti je profesor u trajnom zvanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija. U stalnom je radnom odnosu na Fakultetu prometnih znanosti, gdje je voditelj katedre za pravo i ekonomiku, a predaje grupu predmeta iz područja menadžmenta i marketinga. Magistrirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2000. godine surađuje i izvodi nastavu na više visokoškolskih institucija u Republici Hrvatskoj, a samo neke od njih su Odjel stručnih studija Sveučilišta u Splitu – studij u Zagrebu, Visoka poslovna škola Libertas, Effectus studij financije i pravo – Visoko učilište, Poslovno veleučilište Zagreb, Akademija dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i ostale. Kao stručni suradnik/ konzultant/edukator surađuje i s više domaćih i međunarodnih poduzeća/organizacija iz profitnog i neprofitnog sektora. Objavio je značajan broj znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu,  koji su objavljeni u međunarodnim referentnim časopisima ili pak prezentirani na međunarodnim znanstvenim kongresima i savjetovanjima. Aktivno sudjeluje u domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim istraživačkim timovima. Pored akademske karijere, radno iskustvo je stjecao obavljajući različite poslove od rada u gospodarstvu, do rada u državnim tijelima uprave. Imenovan je sudskim vještakom za marketing i medije. Jedanaest godina je radio na HRT-u u Odjelu Marketinga HR-a kao propagandista – realizator, baveći se medijskim oglašavanjem, organizacijom i provođenjem različitih medijskih kampanja.

Andreja Vukojević, struč. spec. oec., stručna je specijalistica managementa unutarnje i međunarodne trgovine. Studirala je na Ekonomskom fakultetu i na Visokoj poslovnoj školi Libertas. Iskustvo i ekspertizu stekla je kroz razvoj usluga i brendova u desetogodišnjem radu u Hrvatskoj pošti gdje je bila direktorica marketinga. Danas je voditeljica brenda  u Hrvatskoj turističkoj zajednici te se kontinuirano  bavi promocijom Hrvatske kao turističke destinacije  u zemlji i inozemstvu sa ciljem razvoja hrvatskog turizma. Izrada marketinških planova, rebrendiranje usluga i proizvoda te promocija i oglašavanje su aktivnosti koje svakodnevno planira i provodi. Članica je tima projekta razvoja nove strategije hrvatskog turizma za sljedećih 5 godina.

Izv.prof.dr.sc. Đuro Horvat, profesor visoke škole u trajnom zvanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija , doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na temi Marekting dodane vrijednosti. Obavljao je različite menadžerske funkcije, složene i odgovorne poslove u više gospodarskih subjekata. Član je uglednih znanstvenih i stručnih asocijacija kao i programskih odbora, a za svoje je djelovanje dobio veći broj priznanja. Profesor visoke škole u trajnom zvanju na EFFECTUS – visokoj školi za financije i poslovno pravo. U sklopu znanstvene i stručne suradnje predavao je na više fakulteta kao vanjski suradnik i gost predavač. Autor i suautor je znanstvenih (53) i stručnih (35) radova kao i velikog broja studija iz područja marketinga, menadžmenta-organizacije, novih organizacijskih oblika-clustera i konkurentnosti poduzeća. Objavio je deset knjiga kao autor, suautor ili urednik. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a radovi su objavljeni u zbornicima radova i znanstvenim publikacijama. Područja interesa: strateški menadžment i novi organizacijski oblici, marketing dodane vrijednosti, kreativno i razvojno poduzetništvo.

dr.sc. Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, razvija turističku ponudu hrvatske metropole, stavljajući poseban naglasak na destinacijski menadžment kojeg provodi u suradnji s turističkom industrijom te javnim i privatnim sektorom, u cilju što aktivnije promocije Zagreba, kao i njegovog boljeg turističkog pozicioniranja. Godine 2004. završava poslijediplomski znanstveni studiji na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te stiče akademski stupanj magistra znanosti, a 2019. godine završava poslijediplomski doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku te stiče akademski stupanj doktora znanosti. Područja interesa: turistički menadžment, kreativne i kulturne industrije, projektni menadžment, ekonomija turizma.

mr.sc. Ana Odak školovala se u Zagrebu na Ekonomskom fakultetu i Hrvatskim studijima, smjer novinarstvo. Potom je školovanje nastavila na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je stekla titulu  Magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost te titulu Sveučilišna specijalistica europskih studija. Profesionalnu karijeru započela je u Europa Press Holdingu u odjelu marketinga, a nastavila u Ministarstvu unutarnjih poslova. Dio svoje karijere provela je u Ministarstvu pravosuđa, a nakon toga u Agenciji za regionalni razvoj Republike Hrvatske. Većinu radnog vijeka provela je  u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gdje je zadnje četiri godine obnašala funkciju pomoćnice ministra, rukovodeći Upravom za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova. Koordinirala je i poslove vezane uz uspostavu, upravljanje i koordinaciju cjelokupnog sustava strateškog planiranja razvoja na nacionalnoj razini te izradu Nacionalne razvojne strategije. Upravljala je i poslovima vezanim uz koordinaciju cjelokupnog Sustava upravljanja i kontrole EU fondova, poslovima pripreme za korištenje i nadzor provedbe međunarodnih financijskih mehanizama i drugih programa pomoći koji su dostupni Republici Hrvatskoj prema bilateralnim i međunarodnim ugovorima. Trenutno je zaposlena u tvrtki Gitone d.o.o. na poziciji direktora za strateške investicije i poticaje. Područja interesa su joj prije svega EU fondovi i strateško planiranje, između ostalog vezano i uz ulogu prirodne i kulturne baštine u društveno-gospodarskom razvoju Republike Hrvatske. Njezin trenutni fokus rada je u području turizma i vezan je za strateške aktivnosti koje će dovesti do očuvanja, prezentacije, promocije i turističke valorizacije prirodne i kulturne baštine.

Kod online prijave potrebno je odabrati upis na programe neformalnog obrazovanja

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.